SpäťÚvod / Články / Aktuality / zo sveta... / Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu
Deti predlžujú životOSN upozorňuje na úlohu otcov v rodinách

Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu

28. január 2014

Vytlačiť Vytlačiť
Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu

Právo na život nenarodeného dieťaťa sa v „Charte základných práv Európskej únie“, ktorá je súčasťou novej Európskej zmluvy z Lisabonu, ešte viac liberalizuje, ako to už aj tak v Európe doteraz je. Nová charta základných práv uľahčuje potratovej lobby zvyšovať tlak na politikov, aby právo nenarodeného dieťaťa na život ešte viac obmedzili. V súčasnosti platí pre krajiny Európskej únie ešte tzv. „Konvencia na ochranu ľudských práv a základných slobôd“.

Tam sa chráni právo na život článkom 2: „Právo každého človeka na život je chránené zákonom. Nikto nesmie byť úmyselne usmrtený ...“ V novej „Charte základných práv Európskej únie“, ako je stanovená v Lisabonskej  zmluve, je tento článok výrazne zjednodušený: „Každá osoba má právo na život“.

Na prvý pohľad to vyzerá prijateľne. No musíme sa prizrieť podrobnejšie a rýchlo spoznáme, že právo na život nenarodeného dieťaťa by bolo v Európe ešte menej chránené, ako je to teraz. Dôležitý rozdiel oproti starej verzii je, že sa už nehovorí o „človeku“, ale o „osobe“.

V mnohých krajinách, aj v Nemecku, sa človek považuje za osobu až po narodení. Podľa § 1 nemeckého Občianskeho zákonníka svojprávnosť človeka sa začína až po narodení. Nahradením termínu „človek“ termínom „osoba“ v tejto charte sa nenarodené deti už v Charte základných práv nevyhnutne nezohľadňujú, čo uľahčuje postoj prívržencov potratov.

Ale nielen preto je nová charta EÚ horšia. V starej verzii konvencie sa uvádza, že „nikto nesmie byť úmyselne usmrtený“. Vzhľadom na tento paragraf majú prívrženci potratov problém ako vysvetliť svoj postoj, keď by chceli zabíjať nenarodené deti v tele matky. No v novej verzii sa veta „Nikto nesmie byť úmyselne usmrtený,“  bez náhrady vyškrtla, čím sa uľahčuje usmrcovanie nenarodených. Pri zostavovaní novej verzie pro-potratové skupiny dokonca žiadali, aby sa potrat výlučne uznal ako právo, no autori charty si netrúfali zájsť až tak ďaleko.

Vidíme to sami - nová „Charta základných práv Európskej únie“ je v porovnaní so statusom quo zhoršením v oblasti práva nenarodených na život. To môže mať napríklad práve v Nemecku závažné dôsledky. Pretože v tejto krajine platí naďalej, že potrat je „protiprávnym“ konaním, aj keď sa netrestá, keď má žena potvrdenie z poradne. Protiprávne ale beztrestné – takto definoval ústavný súd situáciu v oblasti potratov v Nemecku. Tým sa pripúšťa, že v Nemecku existuje v právnom systéme anomália, ktorá vedie k usmrcovaniu státisícov nevinných ľudí. Ale keďže je potrat naďalej protiprávny, uľahčuje to boj za právo na život nenarodených detí.

S novou „Chartou základných práv Európskej únie“ by však skôr či neskôr mohlo dôjsť k tomu, že táto protiprávnosť už nebude platiť, čo veľmi sťaží boj za právo na život. Preto treba privítať, že Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu!

–zg-

... viac o  Lisabonskej zmluve

Podobné články

Skôr z Tour de France k rodine

4. február 2013 / zo sveta...

Skôr z Tour de France k rodine

Švajčiarsky časovkársky špecialista Fabian Cancellara odstúpil z cyklistickej Tour de France a odcestoval do vlasti za svojou tehotnou manželkou. Jeho tím RadioShack si musel bez...

Pieseň na želanie - europoslancom

13. január 2014 / zo sveta...

Pieseň na želanie - europoslancom

„Chcela by som touto pesničkou pozdraviť pánov a panie z Európskeho parlamentu. Tiež tých, ktorí za nimi stoja, s obrovskými balíkmi peňazí...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

23. január 2014 / zo sveta...

Miss World 2013: "Sex patrí do manželstva"

"Som proti interrupciám a verím v manželstvo ako nerozlučné spojenie muža a ženy na celý život." Filipínsky senát prijal rezolúciu, ktorou sa...

Can I Live? (Môžem žiť?)

20. marec 2017 / zo sveta...

Can I Live? (Môžem žiť?)

Spevák Nick Cannon dnes žije vďaka rozhodnutiu svojej mamy ujsť z potratovej kliniky. Jeho pieseň má o to väčšiu výpovednú hodnotu... Nech sa páči, vďaka...

N