SpäťÚvod / Médiá o nás

Médiá o nás

Ďakujeme za propagáciu!
Kontakt: narodinu@zaostri.sk

 

25. jún 2016, blog, DENNIK N, píše Mišo Patarák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. jún 2016, POSTOJ.SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. jún 2016, CESTA +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. október 2015, CESTA +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. marec 2015, ZASTOLOM.SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. október 2014, Pastor Bonus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. október 2014, Saleziáni don Bosca na Slovensku:

N