SpäťÚvod / Ľudia v ZAOSTRI

Ľudia v ZAOSTRI

Mgr. Juraj Hajkovský vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. Pracuje ako konzultant v oblasti ľudských zdrojov.

V občianskom združení ZAOSTRI NA RODINU sa venuje najmä projektu OtcaSy a budovaniu komunít otcov. Spolu s manželkou Dominikou majú šesť detí a s rodinou žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o.z. ZAOSTRI NA RODINU.

Memento vivere (Nezabudni žiť)

Juro, OTCaSY


 

Mgr. Dominika Hajkovská vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite.

V súčasnosti sa popri rodičovskej dovolenke venuje v občianskom združení ZAOSTRI NA RODINU poradenstvu, diskusiám, prednáškam i písaniu a to najmä rodinným, manželským a výchovným témam. Spolu s manželom Jurajom majú šesť detí a žijú v Banskej Bystrici. Sú zakladajúcimi členmi o.z. ZAOSTRI NA RODINU.

 

 

Nika, autorka


 

Ing. Anastázia Strečková študovala strojársku technológiu a doplnkové pedagogické štúdium na MtF STU v Trnave.

Pôsobila 13 rokov ako učiteľka na SOU energetickom Trnava a 2 roky ako metodička v DOMKE. Šesť rokov sa starala o ťažko chorého otca vo Zvolene. V rokoch 2018 - 2023 bola riaditeľkou Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline. Naďalej sa vo voľnom čase angažuje pre ZAOSTRI NA RODINU, ŠKOLSKÝ NETWORK a FÓRUM PROAKTÍVNYCH ŠKOL, ktorých je zakladajúcou členkou.

Verí že ... najdôležitejšou realitou sú naše sny...

Nasťa, inšpirátor


 

Mgr. Eva Šarközyová študovala učiteľstvo I. stupeň ZŠ, školská logopédia.

Od roku 2001 je inštruktorkou Symptotermálnej metódy PPR, zakladajúcou členkou ELEP o.z.

V súčasnosti sa popri rodičovskej dovolenke venuje diskusiám, prednáškam pre mladých, snúbencov..., poradenstvu ohľadne Symptotermálnej metódy v občianskom združení ELEP o.z.

Spolu s manželom vychovávajú 6 detí a žijú v Trnave.

Evka, autorka


 

Mgr. Martin Slíž, vyštudoval doplňujúce pedagogické štúdium (2004), vysokoškolské vzdelanie fakulta teológie – Cremisan Betlehem, detašované  pracovisko UPS Rím (1999). Po nostrifikácii diplomu udelený titul magister katolíckej teológie. Momentálne študuje psychológiu - učiteľský smer a venuje sa koučingu. 

V súčastnosti žije v Bratislave.

 

Maťo, poradca


 

Marek Domes, vyučený kuchár-čašník (s maturitou), pracuje na Trnavskej univerzite ako vodič-údržbár.

Pre ZAOSTRI NA RODINU rozvíja projekt OtcaSy v Trnave a je spoluatorom projektu/metodiky Drakobíjec.
 
S milovanou manželkou Soňou majú tri deti.
 
Na vrchu Pán sa stará!

Marek, Drakobijec


 


 

PS:  Radi Vám povieme aj kto je ZAOSTRI, čo robí a predstavíme Výročné správy.

 


 

 


N