SpäťÚvod / Články / Naše projekty
1 / 20Nasledujúca stránka

Naše projekty (576)

Sú priestorom v ktorom spoločný záujem o rodinu sa mení na konkrétne slová a činy.

zoradenie: Dátum Nadpis

Srdce - vnútorný chrám

3. marec 2024 / duchovné cvičenia

Srdce - vnútorný chrám

Príhovor kardinála Tomáša Špidlíka k dnešnému evanjeliu: Jn 2, 13-22 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil...

Zborte tento chrám, lebo postavím nový

3. marec 2024 / duchovné cvičenia

Zborte tento chrám, lebo  postavím nový

... pozrime čo o vyhnaní kupcov z chrámu - ktorý má byť domom modlitby - hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár: Jn 2, 13 –...

Stolovanie - znak našich vzťahov

2. marec 2024 / duchovné cvičenia

Stolovanie - znak našich vzťahov

Ak sa otrok nechce stať synom... zostáva otrokom... ... pozrime čo o slobodnom vzťahu otec a syn hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 15, 1-3....

Príťažlivé istoty

1. marec 2024 / duchovné cvičenia

Príťažlivé istoty

Caravaggio v jednom zo svojich diel zobrazil sv. Matúša v momente kedy je Kristom pozývaný k nasledovaniu. Je tu jasne vidieť Matúšovo prekvapenie aj...

Ako uvidieť chudobného?

29. február 2024 / duchovné cvičenia

Ako uvidieť chudobného?

... pozrime čo o tom, ako sa stavať voči chudobe, hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár. Lk 16, 19-31 Ježiš povedal farizejom: „Bol istý...

Ponúknuť seba samého

28. február 2024 / duchovné cvičenia

Ponúknuť seba samého

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 "Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť...

Hovoria a nekonajú

27. február 2024 / duchovné cvičenia

Hovoria a nekonajú

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23,1-12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

Učme sa konať dobre

27. február 2024 / duchovné cvičenia

Učme sa konať dobre

Z ranného kázania v Dome sv. Marty 3. 3. 2015, k evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

... v službe človeku

27. február 2024 / duchovné cvičenia

... v službe človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom: "Učitelia Zákona a farizeji si zasadli...

Milosrdenstvo uzdravuje

26. február 2024 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo uzdravuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 36 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš...

Pravda na hore premenenia

25. február 2024 / duchovné cvičenia

Pravda na hore premenenia

... komentár k dnešnému evanjeliovému príbehu o premenení na hore: Mk 9, 2-10 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a...

Ponúknuť väčšie dobro

24. február 2024 / duchovné cvičenia

Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto...

Pokonaj sa včas ...

23. február 2024 / duchovné cvičenia

Pokonaj sa včas ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 20 - 26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude...

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

22. február 2024 / duchovné cvičenia

Ty si Peter... na skale postavím Cirkev...

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich...

Boh prekvapení

21. február 2024 / duchovné cvičenia

Boh prekvapení

Ráno 13. okóbra 2014 v príhovore na sv. omši v kaplnke Domu sv. Marty odporúčal svätý otec František ... ... otevřít se Božímu...

Znamenie Božieho milosrdenstva

21. február 2024 / duchovné cvičenia

Znamenie Božieho milosrdenstva

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 11, 29 - 32 Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie....

Nebuďme naivní

20. február 2024 / duchovné cvičenia

Nebuďme naivní

Křesťan si má uvědomovat, že bez Boží pomoci, nemůže kráčet životem - konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty (18. 6....

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

20. február 2024 / duchovné cvičenia

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 7 - 15 "Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí....

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

19. február 2024 / duchovné cvičenia

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

Ježiš sa nás nikdy neopýta, či v neho veríme, ale či milujeme tak ako on... Na fotke je Guy Gilbert, muž ktorý žije už desaťročia s chudobnými na perférii...

... priblížilo sa Božie kráľovstvo

18. február 2024 / duchovné cvičenia

... priblížilo sa Božie kráľovstvo

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 12 - 15 Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho...

Kvalita lásky

16. február 2024 / duchovné cvičenia

Kvalita lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 9, 14 - 15 K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme,...

Štedro ponúkať život

15. február 2024 / duchovné cvičenia

Štedro ponúkať život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 9, 22 - 25 "Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,...

Výzva k oživeniu

14. február 2024 / duchovné cvičenia

Výzva k oživeniu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 1-6. 16-18 "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu...

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

12. február 2024 / duchovné cvičenia

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

Bibliký komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 11 - 13 K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho...

Kráčať s malomocnými

11. február 2024 / duchovné cvičenia

Kráčať s malomocnými

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 1, 40-45 „K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš,...

Služba a človečina

11. február 2024 / duchovné cvičenia

Služba a človečina

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 40-45 Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš,...

Čo poškvrňuje človeka?

7. február 2024 / duchovné cvičenia

Čo poškvrňuje človeka?

K dnešnému evanjeliu úvaha od kardinála Tomáša Špidlíka: Mk 7, 14-23 Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im:...

Čo vychádza z ľudského srdca ...

7. február 2024 / duchovné cvičenia

Čo vychádza z ľudského srdca ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 7,14 - 23 Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca,...

Srdce - miesto pre každého

1. február 2024 / duchovné cvičenia

Srdce - miesto pre každého

Boh nerobí rozdiely, vie zasahovať v prospech kohoľvek, aj pohanov. A nám je to stále tak ťažké pochopiť - že sme tu pre kohoľvek, a nielen pre tých, ktorých si vyberieme...

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

31. január 2024 / duchovné cvičenia

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 6, 1 - 6 Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota,...

N