SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Transformácia posolstva do praxe
Súlad medzi posolstvom a životomDuch živého Boha, vyliaty do našich sŕdc

Transformácia posolstva do praxe

20. marec 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Transformácia posolstva do praxe

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 8, 31 - 42

"Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“" 
 
Ján nám hovorí, že niektorí zo "židov", ktorí počuli Ježišovo posolstvo uverili v neho. Z Ježišovho pohľadu však nestačí len jednoducho prijať to, čo ponúka: prijatie jeho ponuky si vyžaduje veľmi precíznu prax, musí byť čitateľné v konkrétnom životnom štýle. To preto, lebo Ježiš nepotrebuje podporu búrlivých obdivovateľov: chce učeníkov, ženy a mužov, ktorí sú schopní transformovať jeho posolstvo do každodennej praxe.
 
Tí, ktorí sa rozhodli nasledovať ho, sa preto nemôžu obmedzovať na prikyvovanie a vyjadrenie, že Učiteľ hovorí dobre a že „stretnutia s Ním sú zaujímavé“! Od tých, ktorí ho chcú nasledovať, Ježiš žiada, aby skoncovali s nespravodlivým poriadkom, ktorý plodí temnotu a smrť v živote ľudí.
 
Pýtame sa však: dobre, ale čo je Ježišovým posolstvom? Jeho posolstvom je jeho vlastné konanie, spôsob akým žije život. Pravda, ktorú Ježiš zdieľa s Otcom je jeho vlastný spôsob konania: pokračovanie v stvoriteľskom diele, aby všetci moholi konečne žiť ako synovia a dcéry, nie ako otroci.
 
Tu sa objavuje hlavné Ježišovo „úsilie“: naučiť ľudí žiť slobodne, ako žijú synovia a dcéry, nie ako podriadení, teda ako otroci. Synom a dcérou je ten, kto sa podobá Otcovi.
 
Sloboda vlastná Ježišovi, ktorá sa prejavuje v jeho konaní a zjavuje slobodu Otca, je ponuknutá každému. Naša svätosť spočíva práve v účasti na slobode Otca. Sloboda, ktorá nie je samoúčelná, ktorá sa neuzatvára do „požehnanej samoty“ do sebakontemplácie, ale sloboda, ktorá je výzvou a komunikáciou života.
 
Teda tak, ako Otec prostredníctvom Ježiša, vyjadruje a prejavuje svoju slobodu v darovaní seba samého, tak je povolaný konať ten, kto chce žiť ako syn či dcéra.
 
Pre židov bol pravdou Zákon a jeho štúdium zdrojom slobody. Pre Ježiša je pravdou sám život, ktorý sprostredkúva a synovský/dcérsky stav, ktorý jeho Duch vytvára v človekovi sa stáva zdrojom slobody.
 
Iba ten, kto uskutoční „Paschu“, prechod, ktorý vedie k synovskému/dcérskemu bytiu môže pochopiť, že je nevyhnutné „odísť“ z tohto nespravodlivého poriadku, aby sme dospeli k skúsenosti s láskou Otca prostredníctvom lásky k človeku. Znova stojíme pred výzvou s možnosťou voľby: dáme prednosť možnosti zostať „obdivovateľmi“, alebo sa chceme stať učeníkmi?
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N