Linky

Odkazy na zaujímavé prorodinné iniciatívy...

Chcete odporučiť aj vy? Neváhajte, registrujte sa a napíšte nám...

Abeland

www.abeland.sk

Dedinka remesiel a umenia - miesto života rodiny Abelovcov.

Adopcia - kluby náhradných rodín

www.adopcia.sk/

Cesta vnútorného prijatia dieťaťa s jeho minulosťou. Rodiná má zmysel.

Akadémia praktického rodičovstva

www.akademiarodicovstva.sk

Vzdelávanie pre rodičov - napr. kurz "Ako porozumieť svojim deťom a sebe samému".

Akadémia rodiny

www.akademiarodiny.sk

... je projektom Združenia pre rozvoj rodiny za účelom ďalšieho vzdelávania rodín.

Apartmány AGAMI

www.agami.sk

Rodinný penzión v centre turistického raja Liptov - Jasná - Pavčina Lehota.

Asociace center pro rodinu

www.acer-cr.cz/

Združuje tých, ktorí sa angažujú v téme rodina. Prispieva k prorodinnej klíme v spoločnosti.

Centrum biblických štúdií

www.studibiblici.it/SLOVACCO/indiceslo.html

Škola štúdia Dobrej zvesti - prostredníctvom pochopenia zámeru pisateľa textu.

Centrum pomoci pre rodinu Trnava

cppr.sk

Podpora a koordinácia prorodinných aktivít pre Trnavu a okolie.

Centrum pre bioetickú reformu

www.cbreurope.sk

Bránime spravodlivosť voči počatým deťom a ich právo na život.

Centrum pre rodinu - Poprad

www.rodinapp.sk

Pomáhame rodine objaviť jej pôvodnú hodnotu, upevňovať vzťahy.

Centrum pre rodinu Južanček (Trenčín)

www.rc-juzancek.webnode.sk/

Priestor pre rodičov s deťmi na stretávanie, zábavné a oddychové aktivity...

Centrum pre rodinu Motýlik (Hruštín)

www.rcmotylik.orava.sk

Vytvárame program pre voľno-časové aktivity detí, mládeže a celých rodín.

Centrum pre rodinu Nitra

www.centrumprerodinu.sk

Podpora harmonickej rodiny so sídlom v Nitre.

Centrum pre rodinu Pezinok

www.pezinskerodiny.sk

Pezinské rodiny spolupracujú a poskytujú rôzne služby a aktivity pezinským rodinám.

Centrum pre rodinu SIGORD

www.centrumsigord.sk/poslanie/

Ponúka priestor a možnosť zastaviť sa, prehodnotiť vzťahy, načerpať nové inšpirácie.

Centrum pre rodinu Žilina

www.cprza.sk

Rozvíjame hodnoty tradičnej rodiny, prispievame k obnove rodinného života a tradícií.

Centrum pre rodinu Zlín

www.cpr-zlin.cz

Centrum pre rodinu otvorené širokej verejnosti.

Centrum pro rodinu

www.centrumprorodinu.cz

Programy usilujúce o pochopenie úlohy muža a ženy; rozvinutie manželských vzťahov.

Centrum rodinné - Ovečka

www.rcovecka.teplice.sk

Rodinné centrum v Trenčianskych Tepliciach.

Čo škola neučí

www.coskolaneuci.sk/skola/

Sexualita. Manželstvo. Pohlavné choroby. Antikoncepcia. Opýtaj sa - lekára, psychológa...

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu - Banská Bystrica

www.rodinabb.sk

Poukazuje na rodinu ako základnú hodnotu ktorú treba chrániť a ponúka spoluprácu.

Divadlo z Pasáže

www.divadlozpasaze.sk

Profesionálne komunitné divadlo pracujúce s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Domček Anky Kolesárovej - centrum mladých vo Vysokej nad Uhom

www.domcek.org

Poskytuje mladým a hľadajúcim spoločenstvo a teplo domova.

DORKA - centrum pre obnovu rodiny

www.centrumdorka.sk

Pod jednou strechou pomoc a bývanie deťom, mladým a rodinám v krízovej situácii.

Efektívne rodičovstvo

www.efektivne-rodicovstvo.sk

Chceme rozumieť dieťaťu a pretvárať domov na zázemie podpory a porozumenia.

Familiaris

www.familiaris.sk

Pomáhame rodinám v našom meste - sociálna poradňa (Svit).

Family Garden

www.familygarden.sk/

Poradenské centrum pre rodiny pri Saleziánoch na Miletičovej (BA).

Finančná prevencia

www.slobyf.webnode.sk/

Iný pohľad na fungovanie financií. Praktická príprava a sledovanie rodinného rozpočtu.

FOCUS - tanečná pohybová terapia

www.tanecnaterapia.sk

Tréning rozhovoru medzi rodičom a dieťaťom postavenom na vzájomnej úcte a rešpekte.

Fórum života

www.forumzivota.sk

Rešpektujeme ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporujeme rodinu.

Foto - svadba

www.foto-svadba.sk

Svadby - služby od fotenia až po svadobnú výzdobu.

Hnutí pro život (ČR)

www.prolife.cz/

Důstojnost a nedotknutelnost života každého člověka od početí do přirozené smrti.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

www.hfi.sk

Upozorňuje na nezastupiteľný význam tradičnej rodiny a zasadzujeme sa za jej ochranu.

Inštitút prijatia

www.ipcko.sk

Internetová poradňa a sprevádzanie v ťažkých situáciách.

Inštitút rodiny Košice

www.irke.sk

Manželské páry pomáhajú iným rodinám.

Liga páru pár

www.lpp.sk

Budujeme manželské vzťahy pomocou prirodzeného prístupu k regulácii počatia.

Lorien

www.lorien.sk/otec-a-syn/

Občianske združenie na pomoc deťom, mládeži a rodinám.

Mamila - poradenstvo pri dojčení

www.mamila.sk/

Pomoc, poradenstvo a podpora matkám a deťom počas celej doby dojčenia.

Manželské stretnutia

www.mstretnutia.sk

Usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny.

Manželské večery

www.manzelskevecery.maranathapo.sk

Kurzy pre manželský pár, počas 8 spoločných večerov.

Marana Tha

www.maranathapo.sk/sk/

Katolícke spoločenstvo pripravuje evanjelizačné, biblické kurzy a iné.

Materské centrum MAMINA

www.mcmamina.sk

Materské centrum pre mamičky a oteckov v Banskej Bystrici - Sásovej (MŠ Tatranská).

Materské centrum RODINKA vo Zvolene

www.mcrodinka.sk

Materské centrum vo Zvolene na sídlisku Západ.

Modlitba

www.modlitba.sk

Modlitby, úvahy, inpširácie.

Mužská spiritualita

www.spiritualita.sk

Pozvánky na akcie rozvíjajúce mužskú spiritualitu.

Národní centrum pro rodinu (ČR)

www.rodiny.cz

Monitorujem společenské podmínky vztahujíci se k rodině, iniciujem prorodinné aktivity.

Návrat

www.navrat.sk

Presadzuje a  podporujeme návrat opustených detí z inštitúcií (DD) do rodín.

Obrúčka

www.obrucka.szm.com/

Kurzy o dynamike manželstva a manželskej komunikácie.

Pavol Hudák

www.cistota.hudakcd.sk/

O čistote, sile lásky, hodnote panenstva, sexe v manželstve i pred ním.

Poza školu

www.pozaskolu.sk

Pomáhame škole, aby ňou začínala pevnejšia cesta k veľkému životu.

Prirodzené plánovanie rodičovstva - symptotermálna metóda

www.elep.sk

Cieľom ELEPu je podpora prirodzeného plánovania rodičovstva...

Psychoterapeutická poradňa - Banská Bystrica

www.psychoterapeutickaporadna.sk/

Služba systematického prístupu v psychoterapii - individuálna alebo párová.

Rada KBS pre rodinu

www.rodina.kbs.sk

Pastorácia rodín na základe pastoračných potrieb v diecézach katolíckej Cirkvi.

Riekanky

www.riekanky.sk

Pesničky, uspávanky, riekanky, hádanky, vyčítanky, básničky, rozprávky či hry pre najmenších.

Rodina a médiá

rodinaamedia.ku.sk

Rodičom pomáhame orientovať sa vo svete médií v prieniku s výchovou detí.

Rodinka.sk

www.rodinka.sk/

Všetko o bábätkach, deťoch a ich rodičoch.

Rodinné vzťahy

www.rodinnevztahy.sk

Manželské večery. Rodičovské večery. Kurz spoznávania pred manželstvom.

Saleziáni

www.saleziani.sk/index.php/kde-sme/na-slovensku

Zameriavame sa na celistvú výchovu mladého človeka.

Saleziánski odchovanci

www.exallievi.sk

Mladí, ktorí zakúsili saleziánsku výchovu a vplyv - usilujúci angažovať sa vo svojom okolí.

Samária

www.samaria.sk

Adresne, konkrétne a účinne pomáhame v kríze jednotlivcom a rodinám.

Skautský zbor FSE Jána Pavla II. v Trnave

www.trnava.fse.sk

Všestranný rozvoj detí a mladých ľudí - nájsť správnych kamošov, zažiť nové dobrodružstvá.

Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

www.family.sk

Skupina odborníkov rôznych vedných disciplín ktoré súvisia s životom rodiny.

Tehlička

www.tehlicka.sk/

Informuje o chudobe, vedie k spoluzodpovednosti za svet v ktorom žijeme.

Unia materských centier

www.materskecentra.sk/

Celoslovenská sieťová organizácia združujúca jednotlivé materské centrá.

Za stolom

www.zastolom.sk

Webová stránka - chce sprevádzať rodiny na ich ceste viery.

Webová stránka zastolom.sk chce sprevádzať rodiny na  ceste viery. - See more at: http://zastolom.sk/nasa-vizia/#sthash.2FKy9JgT.dpuf
Webová stránka zastolom.sk chce sprevádzať rodiny na  ceste viery. - See more at: http://zastolom.sk/nasa-vizia/#sthash.2FKy9JgT.dpuf
Webová stránka zastolom.sk chce sprevádzať rodiny na  ceste viery. - See more at: http://zastolom.sk/nasa-vizia/#sthash.2FKy9JgT.dpuf

Zachráňme životy

www.zachranmezivoty.sk

Darcovský systém výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke.

zodpovedne.sk

www.zodpovedne.sk

Bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných technológií.

N