SpäťÚvod / Články / Rodina ... / výchovná jednohubka...

výchovná jednohubka... (12)

...pôvodné príhovory Dr. Jamesa Dobsona kometované Dr. Bill Majerom.

Originálne zdroje nájdete na stránkach www.family.org

Sme presvedčení, že tento materiál je svojim obsahom na Slovensku unikátny a svojou kvalitou jedinečný. Napriek tomu, že tieto nahrávky sú v angličtine, veríme, že majú potenciál obohatiť súčasnú slovenskú kultúru v oblasti vnímania rodiny, vzťahov, manželstva, výchovy...

Psychológ Dr. James Dobson je autorom desiatok kníh zameraných na rodinu ako aj zakladateľom a dodnes hlavou neziskovej organizácie Focus on the Family. Táto organizácia v súčasnosti zamestnáva viac ako 1000 ľudí a už 30 rokov sa významne zapája do podpory, budovania a posilňovania kresťanských hodnôt súčasnej rodiny. Viac o organizácii ako aj o jej zakladateľovi nájdete na stránkach www.family.org

zoradenie: Dátum Nadpis

Čo znamená byť mužom?

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Čo znamená byť mužom?

Psychologists Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier point out that in today's culture boys have a hard time knowing who they are! Čo znamená byť mužom? V súčasnej kultúre majú...

Oddýchnite si od detí

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Oddýchnite si od detí

Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier emphasize the importance of taking a break from being with the kids! Oddýchnite si od detí Každý z nás potrebuje oddych, matky potrebujú...

Neposlušné správanie

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Neposlušné správanie

Dr. James Dobson offers parents some options for handling children who are being irritable and short-tempered! Čo robiť ak sa dieťa správa provokujúco a svojim správaním irituje...

Pokušenie k nevere

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Pokušenie k nevere

Dr. Bill Maier and psychologist Dr. James Dobson warns about the seemingly innocent steps that can lead a man or woman to infidelity! Pokušenie k nevere Zdanlivo malé a bezvýznamné...

Korene sebaobrazu

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Korene sebaobrazu

Author Dr. James Dobson, with psychologist Dr. Bill Maier, recognizes self esteem is a spiritual issue! Korene sebaobrazu môžu byť duchovnou záležitosťou. Objavte viac v príhovore Dr. Jamesa...

Božie stopy

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Božie stopy

Psychologists Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier express amazement at God's magnificent handiwork. Niekto povedal, že Boh je ako umelec, ktorý nechal otlačky prstov na svojich dielach okolo...

Odlúčenie od rodičov, odchod z domu

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Odlúčenie od rodičov, odchod z domu

Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier caution parents against making living at home too comfortable for their adult children Blízky vzťah matky či otca s dieťaťom sa počas dospievania...

Nesmierna hodnota čistoty dospievajúceho

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Nesmierna hodnota čistoty dospievajúceho

Psychologists Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier explain why the battle for adolescent sexual purity is pivotal in the civil war of values! Ako kresťanskí rodičia veríme, že sexuálna...

Nesnaž sa zmeniť svojho manžela!

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Nesnaž sa zmeniť svojho manžela!

Psychologists Dr. James Dobson and Dr. Bill Maier observe that in marriage it is essential not to try to mold your spouse in to something they're not. Nesnažte sa ho zmeniť nasilu! Mnoho žien sa...

Súrodenecká rivalita

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Súrodenecká rivalita

Drs. James Dobson and Bill Maier illustrate how sibling rivalry is often rooted in a child's desire to establish his own identity! V čom je moje dieťa výnimočné? Pomôžme svojim deťom...

Spoločné stolovanie má byť príjemný zážitok

4. apríl 2013 / výchovná jednohubka...

Spoločné stolovanie má byť príjemný zážitok

Tu je doktor Bill Mayer s úvahami o rodine od doktora Jamesa Dobsona. Dnes: Spoločné stolovanie rodiny by malo byť príjemným zážitkom a nie príležitosťou rodiča...

Láska musí byť slobodná

4. február 2013 / výchovná jednohubka...

Láska musí byť slobodná

Dr. James Dobson and psychologist Dr. Bill Maier discuss why love must demand attention in marriage but also can grow only when it is free. Láska a rešpekt sú nevyhnutné základy...

N