Umývanie nôh - služba, ktorá druhého pozdvihujeUskutočniť svoje meno ...

Čo je pravda?

29. marec 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Čo je pravda?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Jn 18, 1 - 19, 42

Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“.
 
Deň utrpenia, deň veľkej lásky. Deň vášne lásky, ktorú Otec v Synovi živí pre každého z nás.
 
Dnes k nám prichádza ako vášnivý milenec, aby nám ponúkol svoju tvár plnú súcitu a milosrdenstva. Dnes si pripomíname umučenie Ježiša, Učiteľa, nespravodlivo zabitého spojenectvom trónu a oltára, ktoré videlo, že je ohrozená sila systému čo ovláda všetko. Iba jeden muž dokázal otriasť základmi budovy moci a nespravodlivosti, ktorú postavila kňazská kasta a tá v Rimanoch našla ozbrojenú pravicu, tak prepotrebnú na umlčanie hlasu, ktorý je pravda.
 
Dnes sa obmedzíme na pripomenutie si otázky, ktorú Pilát kladie Ježišovi: V jeho jazyku, latinčine, znela takto: "Quid est veritas?" - čo je pravda?  Ak poprehadzujeme písmená otázky v latinčine, zistíme, že obsahuje odpoveď: „Est vir qui adest“ - „Je to muž pred tebou“.
 
Neexistujú žiadne iné slová: jediná pravda o človeku je Syn človeka, ktorý ukazuje cestu, ako nás poľudštiť. Nie je to cesta, ktorú stelesňuje moc, ale cesta žitá v službe a v neustálom, každodennom, únavnom, ale stále sa obnovujúcom sebadarovaní.
 
Nie je to cesta slávy a vonkajšej okázalosti, ale cesta toho, ktorého vzhľad nie je ľudský, ktorého krása je devastovaná zdieľaním mnohých utrpení, ktoré je možné denne stretať a plne zdieľať.
 
Nie je to cesta majetku a peňazí: 30 strieborných je krutá cena za zradu a z tohto „bohatstva“ sa nemôže nič zrodiť. „Z diamatov sa nič nerodí, kvety klíčia z hnoja,“ spieval veľký taliansky spevák De André.
 
Toto je každodenná krížová cesta, cesta, na ktorej sa rodí a prekvitá život, lebo vždy sa nájde niekto ochotný ísť v stopách Toho, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N