SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Áno - ale nie úplne
Nie moc, ale službaČas ukáže ovocie

Áno - ale nie úplne

7. november 2023 / pápež František

Vytlačiť Vytlačiť
Áno - ale nie úplne

Z príhovoru pápeža Františka počas rannej svätej omše v dome sv. Marty 4. novembra 2014, k evanjeliu - ktoré máme v liturgii aj dnes:

Lk 14, 15-24

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘

Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘

A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.

Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

 

Boží království se nedává protislužbou, Bůh obdarovává gratis – konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec vysvětloval, že někdy odmítáme Pánovo pozvání na slavnost ze sobectví či touhy po moci. Jindy zase Bohu důvěřujeme, ale ne přespříliš.

Jeden muž uspořádá velkou hostinu, ale pozvaní se vymlouvají, proč nemohou přijít. Tuto epizodu z dnešního evangelia (Lk 14,15-24) komentoval papež František. „Toto podobenství – řekl – nás nutí k zamyšlení, protože všem se líbí jít na hostinu, jsou-li pozváni. Na této hostině se však třem pozvaným, kteří figurují v podobenství jako příklad mnohých, něco nelíbilo. Jeden říká, že se musí jít podívat na pole, které právě koupil. Patrně chce pocítit, že je majitelem, a dává přednost samolibosti, pýše a moci před usednutím ke stolu jako jeden z mnoha. Další si koupil pět párů býků, soustředí se na obchody a nechce ztrácet čas s ostatními. Poslední se vymlouvá na to, že se oženil, a nemůže přijít. Nechce vzít nevěstu na hostinu, myslí jen na sebe, je sobcem. Vcelku vzato – shrnul papež – všichni tři upřednostňují sami sebe před společnou hostinou. Nevědí, co je to slavnost. Vždycky tu vystupuje nějaký zájem, pomyšlení na protislužbu, na to, zda se to nějak vyplatí, jak ukazuje Ježíš.

Kdyby pozvání znělo například: »Přijďte, budou u mne dva, tři přátelé, zahraniční obchodníci, můžeme něco společně dohodnout«, jistě by se nikdo z nich nevymlouval. Vylekala je však ta nezaslouženost. Jedni se tam účastní stejně jako druzí. Odrazovalo je tedy jejich sobectví, snaha být středem všeho. Je nesnadné naslouchat Ježíšovu hlasu, Božímu hlasu, krouží-li někdo kolem sebe sama a nemá horizont, protože je horizontem sám sobě. A je za tím něco dalšího, hlubšího, tedy strach z nezaslouženosti. Máme strach z Boží štědrosti, která je tak obrovská, že se jí děsíme.

Dochází k tomu proto – pokračoval papež – že máme často bolestné životní zkušenosti. Stejně jako v případě emauzských učedníků, kteří odcházejí z Jeruzaléma, nebo Tomáše, který se chce dotknout, aby uvěřil. Když se nabízí příliš – dodal František s odkazem na lidové úsloví – pojme i světec podezření, protože štědrost je přílišná. A nabízí-li nám Bůh takovouto hostinu - vyvodil papež – pak si pomyslíme, že je lépe se do toho nemíchat.“

Jsme si jistější ve svých hříších. Jsme ve svých omezeních, ale doma. Je třeba vyjít ze svého domu a jít za Božím pozváním, do Božího domu, spolu s ostatními. Máme strach. My všichni křesťané máme tento strach, skrytý a v pozadí. Jenom aby něčeho nebylo příliš. Jsme katolíci, ano, ale ne příliš. Důvěřujeme v Pána, ale ne příliš. Toto »ne příliš« poznamenává náš život, činí nás malichernými. Zakrňujeme.

„Jedna věc mne vede k zamyšlení – řekl dále papež. – Když totiž služebník oznámil pánovi reakci pozvaných, ten se rozhněval, protože byl znevážen, a poslal služebníka, aby z náměstí a z ulic přivedl všechny žebráky a mrzáky. Pán řekl služebníkovi, aby je donutil přijít na slavnost. Mnohokrát – podotkl papež – musí Pán jednat s námi stejně: pomocí zkoušek, mnoha zkoušek.“

Donuť je, protože tady bude slavnost. Je to nezištná štědrost. Donutí srdce, duši uvěřit, že v Bohu je nezištnost, že Boží dar je zadarmo, že spásu si nelze koupit. Je to velký dar. A Boží láska je darem největším. Toto je nezištná štědrost. A my máme trochu strach a myslíme si proto, že svatost si uděláme sami, a nakonec se staneme tak trochu pelagiány! Svatost a spása je však zdarma!

„Ježíš – uzavíral papež – zaplatil slavnost svým ponížením až k smrti, smrtí na kříži. A to je obrovská štědrost. Hledíme-li na krucifix, představme si, že je vstupenkou: »Ano, Pane, jsem hříšník, spáchal jsem toho tolik, ale hledím na Tebe a jdu na Otcovu slavnost. Důvěřuji. Nebudu zklamán, protože Ty jsi zaplatil všechno«. Dnes – končil papež František ranní kázání – nás církev žádá, abychom neměli strach z Boží štědrosti. Musíme jen otevřít srdce a učinit ze své strany, co můžeme. Obrovskou slavnost však připravuje On.“

Autor: pápež František
Zdroj: www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21039
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N