Štedro ponúkať životDuch vyviedol Ježiša na púšť ...

Kvalita lásky

16. február 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Kvalita lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mt 9, 14 - 15

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“.
 
Hoci je pôst takmer neprítomný v evanjeliách a v ostatných spisoch Nového zákona, v nasledujúcich storočiach zaznamenal ako náboženský postoj veľký úspech. A to až do tej miery, že bol vložený do textu Evanjelia podľa Marka (9, 29) a následne aj do Matúšovho evanjelia (17, 21).
 
Akonáhle sa tak stalo, pôst veľmi rýchlo nadobudol veľkú autoritu a charizmatickosť, čo predtým nemal: veď odteraz to bol sám Učiteľ, ktorý okrem modlitby odporučil aj pôst ako nástroj boja proti "démonom".
 
Zdôrazňujúc s apoštolom Pavlom, že "Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu" (Rim 14,17), a že jediným Ježišovým prikázaním je milovať tak, ako nás miloval On (Jn 13,34), pôst patrí do tej kresťanskej sféry, ktorá disponuje prostriedkami a nástrojmi, ktoré môže kresťan slobodne použiť ak nadobudne presvedčenie, že sú vhodné pre rast jeho schopnosti milovať.
 
Tieto prostriedky môžu byť ponúknuté, ak sú považované za vhodné, ale nikdy nie nanucované (môžno ich iba prijať, ale nie trpieť), v súlade s rôznymi citlivosťmi, kultúrami a spiritualitami, ktoré charakterizujú veriacich usilujúcich sa o jednotu prostredníctvom uskutočňovania lásky podobnej tej, ktorú Boh prejavil v Ježišovi, avšak v rozmanitosti prostriedkov používaných na jej dosiahnutie.
 
To, čo charakterizuje a dáva identitu kresťanským spoločenstvám, je rovnaká kvalita Božskej lásky interpretovaná do služby človekovi. To je jeden Duch, ktorého ako kresťania prijímame. Prostriedky na vybudovanie a živenie tejto kvality lásky sa líšia podľa kultúr, rás a epoch.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Adriana Nováková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N