SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Kvalitatívna novosť
Život posúvajú dopredu svätí, nie mocníSmrť život nezastaví

Kvalitatívna novosť

4. apríl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Kvalitatívna novosť

Slovo "milovať" má dva významy. Na jednej strane službu, a na druhej strane láskavú a nevzdávajúcu sa odpoveď na prejavy nenávisti.

... pozrime čo viac o tom hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár....

 

Jn 13, 31-33a, 34-35

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A  keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami.

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

 

Jediný krát, kedy Ježiš v Jánovom evanjeliu svojim učeníkom niečo prikazuje, prikazuje im to, čo nie je možné prikázať: lásku. Nie je možné prikázať lásku. Človeku sa môže prikázať poslušnosť, služba, ale nie láska.

Prečo Ježiš dáva práve príkaz milovať? Pozrime sa na kontext. Dej sa odohráva počas poslednej večere, ktorú Ján predstavil ako umývanie nôh vykonané Ježišom svojim učeníkom. A potom ako umyl svojim učeníkom nohy a hlavne potom, ako preukázal lásku aj tomu poslednému zradcovi Judášovi, hľa, Ježiš zanecháva toto dôležité prikázanie, ktoré bude rozlišovacím znamením komunity jeho veriacich.

Pozrime sa naň. Evanjelista píše, že Ježiš hovorí: Nové prikázanie vám dávam“. Ježiš nehovorí „Dávam vám nové prikázanie“, čiže prikázanie, ktoré by sa pridávalo k Mojžišovým zákonom. Evanjelista vidí v Ježišovi naplnenie novej zmluvy. Na začiatku svojho evanjelia, v úvode, napísal „Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda – vyjadrenie, ktoré znamená vernú lásku - prišli skrze Ježiša Krista.“

Čiže je tu nový vzťah s Bohom; človek neposlúcha viac Boha napĺňajúc jeho zákony – toto je stará zmluva – ale podobá sa mu prijímajúc a praktizujúc lásku, ktorá je podobná tej jeho.

A toto je kontext novej zmluvy – pochopiť Ježišove vyjadrenia. Ak Ježiš používa termín „príkaz“, nie je to preto, že by sa jednalo o skutočný príkaz. Láska môže byť len ponuka, nikdy nie príkaz. Ale je ním práve oproti Mojžišovým zákonom. Jediný príkaz rozlišujúci komunitu veriacich je tento. Preto Ježiš hovorí: „Nové prikázanie vám dávam“, grécky termín „nový“ indikuje lepšiu kvalitu, ktorá všetko presahuje, čiže by sme ho mohli preložiť „lepší príkaz vám dávam.[1]

„...aby ste sa milovali navzájom ako...“ Toto „ako“ neukazuje na spôsob, ale je motiváciou, dôvodom. „Ako som ja miloval vás“. Ježiš nehovorí „Ako vás ja budem milovať“, nehovorí o láske absolútneho sebadarovania, ktorú neskôr preukáže svojou smrťou na kríži, ale hovorí o minulosti „Ako som ja miloval vás.“.

A ako miloval Ježiš svojich učeníkov? Ježiš ich miloval prostredníctvom umývania nôh, čiže láskou, ktorá sa stáva službou pre iných, znakom, ktorý znamená dať dôstojnosť a slobodu ľuďom, lásku, ktorá sa nevzdáva, rešpektuje slobodu toho druhého a odpovedá na nenávisť láskou tak, ako Ježiš Judášovi.

Čiže toto „miloval“ má dva významy: služba, ktorá robí ľudí slobodnými, plných ich dôstojnosti a láska, ktorá sa dáva ako odpoveď na nenávisť, láska, ktorá sa nevzdáva.

A preto Ježiš hovorí: „Ako som ja miloval vás“ a toto je kvalitou lásky „milujte sa aj vy navzájom“. Základom jediného prikázania Ježišovej komunity nie je nejaká doktrína, ale gesto lásky, ktoré sa stáva službou. Kým doktrína rozdeľuje, láska je tá, ktorá spája. A potom Ježišove slová „Podľa toho“, čiže podľa lásky, ktorá sa stáva službou a nevzdáva sa tvárou v tvár negatívnym odpovediam, spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Jediným rozlišujúcim prvkom kresťanskej komunity je láska, ktorá sa stáva viditeľnou prostredníctvom služby a cez ponuku lásky tomu, kto si ju nezaslúži. Čiže Ježiš nehovorí o erboch, oblečení, insígniách. Jedinou charakteristikou jeho komunity je láska podobná tej jeho.

 

Preklad: Hugo Gloss

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC[1] Pre vyjadrenie "nový" je možné v gréčtine použiť dve slová "neos" a "kainos". „Neos“ vyjadruje niečo nové, čo sa pridá k tomu čo už je. Existuje desať prikázaní a k nim je pridané jedenáste ako "nové" – ďalšie. Ale výraz "kainos" predstavuje novú kvalitu, ktorá prevyšuje, ruší to čo bolo a nahrádza to, čo bolo niečím čo je radikálne nové. Tento výraz „kainé“ nachádzame aj u Mk 1, 21 kde sa hovorí o novom učení s autoritou. A tiež v našom prípade u Jána v prípade nového prikázania.

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Adrika Nováková
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N