Ján sa bude volaťAko bratov nediskvalifikovať z našej lásky

Nebojte sa!

15. júl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Nebojte sa!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

 

Mt 10, 26 - 33

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

 

Ježiš poslal učeníkov, aby odhlasovali radostnú zvesť a varuje ich, že sa stretnú so smrtiacou opozíciou v troch sférach, kde sa vykonáva moc: v náboženstve, kde sa moc vykonáva v mene Božom; od predstaviteľov vlády, kde je moc vykonávaná v mene kráľa a dokonca aj v rodine, kde hlava rodiny, otec, mal absolútnu moc. Ježiš však vyzýva učeníkov aby sa nebáli, lebo Boh je vždy na strane tých, ktorí ohlasujú život a nikdy nie na strane tých, ktorí ho berú. A tak, ako uvidíme, tri razy sa v tomto úryvku objaví Ježišova výzva, aby sa nebáli.

Prvá výzva znie: "Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo". Pre každú formu moci je typické zakrývanie a skrývanie. Silní vo svojej autorite, náboženskí predstavitelia nanucujú svoju moc strachom, Ježiš však vyzýva učeníkov, aby sme sa nebáli ani náboženských vodcov, lebo ohlásenie jeho posolstva zjaví pravú tvár Otca, čím sa odhalia intriky a zápletky náboženských vodcov.

Potom Ježiš pozýva: "Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech". Ide tu o palestínske strechy, ktoré nie sú šikmé, ale sú to ploché terasy; boli to najvyššie body v dedinách. Ježiš vyzýva učeníkov, aby ohlásili posolstvo všetkým, majú postupovať tak, aby všetci počuli dobrú zvesť. Prenasledovanie, ktoré sa rozpúta, nielenže neumlčí učeníkov, ale poslúži k tomu, aby sa evanjelium ohlasovalo všetkým zo striech, z najvyšších bodov.

Druhá výzva znie: "Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale život zabiť nemôžu". Grécky výraz je psyché, ktorý sa prekladá ako duša, tu však označuje život. "Skôr sa bojte toho, ktorý môže i život i telo zahubiť v pekle / Hinome." (Dolina Hinomových synov je bývalá skládka odpadu pre Jeruzalem! Žiadne peklo, ale smetisko! Poz. prekl.) Čo tým chce Ježiš povedať? Ak opozícia voči hodnotám nespravodlivej spoločnosti môže spôsobiť prenasledovanie či dokonca stratu fyzického života, pozor, lebo prijatie nespravodlivých hodnôt spoločnosti človeka úplne zničí. Ježiš preto vyzýva svojich učeníkov, aby sme sa nebáli prenasledovania, skôr však dávali pozor na to, aby sme neprijali nespravodlivý systém, ktorý môže úplne zničiť život človeka.

Potom Ježiš uvádza príklad prevzatý z kultúry tej doby, keď boli vrabce považované za najneužitočnejšie živé bytosti, pretože boli škodliví. A tak ich považovali za najnižší prvok stvorenia. "Nepredávajú sa dva vrabce za cent? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca". Čo to znamená, že ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca? Bez toho, aby to Otec vedel, nie že Boh rozhodne, vďaka chybnej interpretácii, ktorá poukazovala na Božiu vôľu. Žiaľ, z takto nesprávne interpretovaného textu sa v minulosti zrodilo rúhavé príslovie „Ani list na strome sa nepohne bez toho, aby to Boh chcel“. Nie je to tak. Nie je to o Božom rozhodovaní, ale Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Pozrite, Boh sa stará a si je vedomý aj tých najnižších prvkov stvorenia, o to viac sa postará o vás“.

A prvé dve výzvy, aby sa učeníci nebáli, sú teraz zhrnuté v tretej: "Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov". Ak si Boh uvedomuje, čo sa deje s najnižšími prvkami stvorenia, o čo viac sa stará o vás. Ježiš dokonca uisťuje, že aj vlasy na hlave: nikto nevie, koľko má vlasov na svojej hlave, ale Otec to vie. Toto je pozvanie k úplnej dôvere, zveriť sa Pánovi, ísť s ním a sprostredkovať život a istotu, že Boh bude vždy na strane utláčaných a nikdy nie na strane utláčateľov, vždy na strane tých, ktorí komunikujú život a nikdy na strane tých, ktorí život berú.

Potom je tu posledné varovanie, ktoré je pozvaním vždy vyznať Pána; vyznať Ježiša sa rovná tomu, že sme spoznateľní ako jeho učeníci. Aby ste to však mohli urobiť, musíme sa vzdať svojej nespravodlivej minulosti, inak skončíme ako Peter, ktorý zaprel Ježiša.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N