SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Potvrdzovať dôstojnosť
Pokonaj sa včas ...Duchovnosť pred / po Ježišovi

Potvrdzovať dôstojnosť

6. marec 2023 / José María CASTILLO

Vytlačiť Vytlačiť
Potvrdzovať dôstojnosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

Lk 6, 27 - 38

Ježiš povedal svojim učeníkom:

„Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

1. Každému je zrejmé, že to, čo v tomto texte Lukášovho evanjelia tak geniálne, ako aj radikálne, a veľmi jasne a presne vyniká, je skutočnosť, že v živote každého kresťana musí byť neobmedzeným základným a prvoradým aspektom bezhraničná dobrota. Dobrota ku každému, v každom okamihu či situácii, aj keď sa to zdá veľmi ťažké, alebo je život veľmi tvrdý. Vždy milovať, vždy odpúšťať, vždy prekypovať veľkorysosťou, aj keď ide o najhoršieho nepriateľa, najnehodnejšieho a najúbohejšieho človeka. Nech je jasné, že v tejto kapitole niet žiadnej výnimky.

2. Centrom a osou nášho života ako veriacich v Ježiša, musí byť vždy dobro, veľkorysosť, dobročinnosť, bratská láska. Všetko, čo nie je toto, nie je kresťanstvo a vzďaľuje sa od kresťanstva. Vieme, že taký pohľad na život a spôsob života prevyšuje našu ľudskú schopnosť. Naša obmedzená situácia sama osebe nestačí na dosiahnutie najväčšej nežnosti. Vždy sa stane to, čo sa stane a môže sa to stať hocikomu. Je pravda, že taký postoj (globálny a trvalý) je vždy v nebezpečenstve, že bude obvinený z "bonizmu". Život však, ktorý sa vždy vzdáva svojich práv preto, aby ich dal do služby dobra, je projektom života, ktorý vyvoláva dve otázky: 1) Ak sa pozrieme na to, čo zo seba ľudská bytosť ponúka, je toto možné? 2) Predovšetkým však, môže "bonizmus" zmeniť svet?.

3. Žiť lásku, dobrotu, dobročinnosť k druhým je jednou z najponižujúcejších ba dokonca degradujúcich vecí v živote. To, čo dáva dôstojnosť ľudskej bytosti, je možnosť žiť svoje práva. Preto by prenesenie tejto Ježišovej reči do súčasnosti malo byť bojom za rovnoprávosť pre všetkých. Dokonca to, čo by malo v živote prevažovať je "zákon najslabšieho" (Luigi Ferrajoli).

Autor: José María CASTILLO
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N