Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpiRozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Pšenica a kúkoľ

31. júl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Pšenica a kúkoľ

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mt 13, 24 - 43

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo:

„Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘
On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘
Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu.

Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.

Kto má uši, nech počúva!“

 

V Matúšovom evanjeliu sa nenachádzajú iba pokušenia, ktoré Ježiš musel zniesť, ale aj možné pokušenia, ktorým je vystavené spoločenstvo veriacich všetkých čias. V 13 kapitole nachádzame tri podobenstvá s odpoveďou na tri možné pokušenia:sú to podobenstvá o Kráľovstve. Ježiš hovorí svojim učeníkom podobenstvá o Nebeskom kráľovstve. Pripomínam, že u Matúša typický výraz Nebeské kráľovstvo označuje Božie kráľovstvo, čiže alternatívnu spoločnosť ktorej členovia miesto toho, aby hromadili pre seba sa nezištne a štedro delia s druhými, kde miesto rozkazovania sa slúži, kde miesto vystupovania sa zostupuje.

Prvým pokušením, ktorému je vystavené spoločenstvo veriacich všetkých čias je pokušenie byť spoločenstvom vyvolených, spoločenstvom ľudí vyššej kategórie, ktoré sa snaží eliminovať druhých. Na toto pokušenie Ježiš odpovedá podobenstvom o rozievačovi a kúkoli. Ježiš hovorí: "Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ", Pánov nepriateľ, "prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel". Kúkoľ je medzi pšenicou toxické, narkotické semeno. Však oveľa ničivejší než škodlivé semeno kúkoľa sú sluhovia, horliví sluhovia: "K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘", a navrhujú: "Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?". V podobenstvá hospodár im to nedovoľuje a hovorí: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu". Ich postoj a konanie ako horlivých sluhov je nebezpečnejší ako kúkoľ. Ježiš teda hovorí nie exkluzívnemu spoločenstvu jediných vyvolených. Toto je pokušenie, ktorému sú vystavené predovšetkým cirkevné skupiny z ktorých každá si myslí, že má jedinú odpoveď na to, ako žiť Ježišovo posolstvo a tak opovrhujú, alebo podmieňujú život druhým. Ježiš s tým nesúhlasí, teda nie pokušeniu vytvárať spoločenstvo vyvolených.

Druhým pokušením, ktorému je vystavené spoločenstvo veriacich a vidíme to v celom evanjeliu, je mánia veľkosti. A tak Ježiš hovorí svojim učeníkom druhé podobenstvo. Aby sme ho pochopili, musíme sa obrátiť na proroka Ezechiela. V 17 kapitole knihy proroka Ezechiela budúce kráľovstvo je predstavené ako céder. Ako vieme, céder je považovaný za kráľa medzi stromami, postavený na vysokom vrchu. Teda niečo, čo je výnimočné, čo hneď budí pozornosť, vzbudzuje obdiv svojou veľkoleposťou. Ježiš nič také nehovorí. Jeho prirovnanie je úplne iné: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli", je zvláštne, že Ježiš hovorí o siati, lebo horčica sa neseje. "Ono je síce najmenšie zo všetkých semien", horčica je invazívnou rastlinou. Jej semená, ktoré sú maličké, mikroskopické vietor roznesie všade, preto ju netreba siať, ale palestínski roľníci sa jej boja. Malé semiačko, ale dostane sa všade: toto je Ježišovo posolstvo: " ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch", je to prekvapujúce! Čo tým chce Ježiš povedať? Že Nebeské kráľovstvo, čiže Božie kráľovstvo aj vo chvíli svojho absolútneho rozkvetu nepriťahuje pozornosť; horčica je kríkovitá rastlina, ktorá v dobrých podmienkach ako napríklad pri Galilejskom jazere dosahuje výšku dva až tri metre, ale je to rastlina, ktorá nebudí pozornosť. A tak pre Ježiša Božie kráľovstvo vo chvíli svojho absolútneho rozkvetu nepriťahuje pozornosť pre svoju veľkosť, veľkoleposť, ale sa ako invazívna rastlina dostane všade.

Tretím a posledným pokušením je strata odvahy, zbabelosť. Kresťanské spoločenstvo je malé práce je veľa a je tu riziko straty odvahy. Ma toto pokušenie Ježiš reaguje ďalším podobenstvom: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky", tri miery múky to je štyridsať kilogramov, trochu veľa pre jednu rodinu. Prečo taký odkaz na štyridsať kilogramov? Pretože v Starom zákone sa také množstvo objaví vo vzťahu k príbehom o Abrahámovi a Sáre, o Gedeonovi a o Anne, matke proroka Samuela a to vždy v súvislosti so splnením Božích prisľúbení voči ľudu a to aj za podmienok, ktoré sa zdajú nemožné. A dodáva: "až sa všetko prekvasí"; kresťanské spoločenstvo nemá mať strach pred množstvom práce, ale sa má zmiešať s existujúcou skutočnosťou, aby ju potom transformovalo a Ježiš to zaručuje.

Z týchto troch podobenstiev však len jedno učeníci ráznym, dokonca rozkazovacím spôsobom žiadajú, aby im bolo vysvetlené. Nie preto, že ho nepochopili, snáď je jediné, ktoré pochopili, ale nie sú za jedno čo sa týka jeho významu. "Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám", sloveso je v rozkazovacom spôsobe, vyjadruje autoritatívny postoj, "podobenstvo o kúkoli na roli". Teda to podobenstvo, ktorým Ježiš vyvracia pokušenie stať sa spoločenstvom vyvolených, spoločenstvom lepších než sú druhí. Toto podobenstvo nie je prijaté spoločenstvom učeníkov. Ježiš teda vysvetľuje zvyšok podobenstva, každý sa súdi sám, podľa toho, ako sa rozhodne, čím sa stane: alebo bude pšenicou, chlebom, ktorý sýti, požehnaním pre druhých, alebo bude kúkoľom, jedovatým, čo otravuje a spôsobuje smrť. Teda tri pokušenia, ktorým môžu byť vystavené spoločenstvá všetkých čias, ale s istotou, zárukou, že Ježišovo posolstvo sa uskutoční napriek všetkému, napriek malosti pojmov.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Adriana Nováková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N