SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Spoločenstvo oživované Duchom
Za koho ma pokladáte?... sprostredkovať život

Spoločenstvo oživované Duchom

15. február 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Spoločenstvo oživované Duchom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mk 8, 22  26

Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.
On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“
Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a z diaľky videl všetko zreteľne.
I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“.
 
Dedina v evanjeliách nepredstavuje ani tak malú lokalitu, ale ideovo predstavuje miesto, kde sa zachováva tradícia minulosti. Aby Učiteľ mohol toho človeka uzdraviť, najprv ho vyvádza von z dediny, tam ho uzdravuje a potom ho posiela domov bez toho, aby vstúpil do dediny;  toto je naozaj nepochopiteľná, nelogická požiadavka, ktorú si vysvetlíme neskôr.
 
Najprv: Učiteľ používa sliny. Vo vtedajšej kultúre boli sliny kondenzovaným dychom a dych je vyjadrením ducha, Ježiš tu dáva svojho ducha, ale nie aby vyliečil oči: evanjelista nepoužíva grécke výraz, ktorý znamená oči, ale používa výraz, ktorý znamená „videnie, pohľad“ (ommata).  Nemáme tu do činenia so slepým človekom, ale s učeníkmi, ktorí napriek tomu, že majú oči, nevidia. Aj my často, keď ľudia nerozumejú našim argumentom, keď sa nám zdá, že nevnímajú realitu, hovoríme: nevidíš to, čo si slepý... To neznamená, že ide o poruchu zraku;  znamená to, že učeníci majú mentalitu, ktorá im bráni vnímať prítomnosť to, čo sa práve deje. Potom na neho Ježiš napľuje, dáva slinu na jeho „videnie, pohľad“: sliny komunikujú život, jeho život. To, čo treba uzdraviť je „pohľad“, spôsob ako vnímame skutočnosť, nie telesnú vadu. To isté platí dnes aj pre nás.
 
Prečo je teda uzdravený vyzvaný, aby šiel domov bez toho, aby vstúpil do dediny? Učiteľovi sa darí svojim posolstvom zmeniť mentalitu učeníkov, vyzýva však k opatrnosti, keďže návrat do dediny, ktorá predstavuje náboženskú inštitúciu, stále znamená návrat k mentalite, z ktorej vyšli. Preto Ježiš hovorí slepému: Teraz vidíš, choď domov, ale do náboženskej inštitúcie sa už nevracaj, inak bude tvoja situácia horšia ako predtým.  Potom to znova zopakuje v ďalších epizódach, ktoré treba chápať v ich kontexte a s ich významom, inak sú nelogické. Keď nás Ježiš oslobodí, už nemusíme znovu vstúpiť do náboženskej inštitúcie.
 
Čo znamená „náboženská inštitúcia“?  Rozlišujeme medzi „náboženskou inštitúciou“ a „kresťanským spoločenstvom“. Náboženská inštitúcia je rigídna inštitúcia, ktorá sa riadi zákonmi; kresťanské spoločenstvo je dynamické a je oživované Duchom. Ježiš chce, aby spoločenstvá boli dynamické a oživované Duchom; keď budú degradované na rigidné náboženské inštitúcie regulované zákonmi, prinášajú iba smrť a pre Jeho posolstvo tam niet miesta.
Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N