SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu
Spravodlivosť sa dostane k slovuMáme život - dokedy?

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu

28. november 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu

Všetko, čo ovláda, potláča a ponižuje človeka, sa postupne v dejinách rozpadne. A naopak - všetko postavené na hodnotách a ľudskej dôstojnosti rozvíja život... 

Pozrime na dnešnú dobrú zvesť a komentár.

 

Lk 21, 5-19

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi!

A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.

Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

 

Liturgia dnešnej nedele chce byť veľkým povzbudením pre kresťanské spoločenstvá, ktoré sú vystavené jednak vonkajším útokom zo strany iných náboženstiev alebo vládnucich hnutí, a jednak vnútorným útokom zo strany členov vlastnej rodiny. Ježišove slová tu nechcú nahánať strach, ale od neho oslobodiť. Nechcú znechutiť veriacich, ale ich povzbudiť.

Úryvok začína tým, ako učeníci obdivujú krásy chrámu, pretože ešte nepochopili novinu, ktorú priniesol Ježiš. Evanjelista píše: Keď niektorí (myslí tým učeníkov) hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi.” Veď Ježiš vyhlásil chrám za dúpä/brloh zlodejov, chrám, v ktorom sa Boh stáva pijavicou, a namiesto toho aby dával život svojim veracim, im ho odníma. Ako v príbehu, ktorý predchádza tomuto úryvku, kde chudera vdova dáva aj to posledné čo má[1], len aby udržala pri živote Boha, ktorý ju využíva.

Boh v Starom Zákone ustanovil, že zo ziskov chrámu treba vydržiavať práve tie najslabšie kategórie, ako sú vdovy. Náboženská inštitúcia však znetvorila Božiu tvár natoľko, že zo ziskov chrámu nielenže nevydržiavala vdovy, ale dokonca vdovy, čiže tá najslabšia súčasť spoločnosti, dávali aj to posledné, len aby udržali pri živote tohto nenásytného Boha.

Ježiš to však nemôže ďalej trpieť, a tak na obdiv učeníkov reaguje takto: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené”.

Toto je prvá z veľkých zmien, ktoré sa odohrajú v dejinách ľudstva.  Ježiš nás uisťuje – a toto je veľká nádej, veľká istota veriacich – že každá náboženská či občianska inštitúcia, ktorá sa stavia proti dobru človeka, ktorá zneužíva človeka, ktorá ponižuje človeka, upadne, aj keď sa nám to zdá nemožné. Tak ako sa stane s Jeruzalemským chrámom – jedným z divov sveta, krásou, ktorú obdivujú učeníci – všetko bude zborené.

Neexistuje žiaden systém ekonomickej, politickej či náboženskej moci, ktorý by mohol zneužívať, potlačovať, ponižovať človeka bez toho, že by sa nakoniec  nezrútil. Ježiš teda povzbudzuje svojich učeníkov, kresťanské spoločenstvo, ale zároveň ich vystríha, že to nebude bezbolestné, pretože táto spoločnosť sa vzbúri proti Ježišovým učeníkom, ktorí zvestujú nový svet.

Ježiš je tu pre svojich učeníkov sklamaním, pretože neprišiel vzkriesiť zosnulé kráľovstvo Izraela a jeho veľkolepé predstavy, ale prišiel založiť Božie kráľovstvo. Novú alternatívnu spoločnosť, ktorého úhlavnými nepriateľmi sú tri piliere – sväté pre každú spoločnosť. Piliere, ktoré stoja na hodnotách považovaných za natoľko posvätné, že je možné položiť za ne svoj život, alebo obetovať životy iných. Sú to Boh, Vlasť a Rodina: systémy moci založenej na poslušnosti.

Bohu patrí poslušnosť veriaceho, prostredníctvom náboženských predstaviteľov; občan musí poslúchať vládcov; v rodine manželka poslúcha manžela a syn či dcéra otca.

A práve tieto tri oblasti sa postavia proti Ježišovi a proti jeho učeníkom, pretože Ježiš predstavuje iného Boha. Boha, ktorý neprikazuje, ale ktorý slúži; a predovšetkým Boha, ktorý nevyžaduje poslušnosť, ale napodobňovanie jeho lásky.

Tieto tri oblasti, ovládané mocou a poslušnosťou, sa obrátia proti Ježišovým učeníkom, ktorí ohlasovaním  novej spoločnosti, úplne odlišného životného štýlu, ohrozujú práve základy, korene tejto autoritárskej spoločnosti. Preto Ježiš hovorí, že “ich vydajú synagógam, budú ich vláčiť pred vladárov, ba dokonca aj rodiny budú plné smrteľnej nenávisti, ktorá spôsobí to, že sa členovia tej istej rodiny navzájom pozabíjajú”.

Prečo? Pretože spolupatričnosť k Ježišovi bude považovaná za tak vážny zločin, že môže zmazať aj pokrvné zväzky. Ale Ježiš uisťuje: “Napriek týmto utrpeniam, napriek týmto nevyhnutným strastiam, prenasledovaniam, vy ste už teraz víťazmi”. A uzatvára: Ak vytrváte, zachováte si život”.

A Ježiš uisťuje, že ani vlas, tá najmenšia časť človeka, sa nestratí.

Kto teda spolupracuje na Ježišovom posolstve, na ohlasovaní Božieho Kráľovstva, je víťazom nad všetkými týmito silami, ktoré prevažujú, ktoré utláčajú, ktoré sa zdajú nezničiteľné. Ježiš nás ubezpečuje: “Pracujte pre Kráľovstvo a všetky tieto inštitúcie, jedna  za druhou, počnúc od Jeruzalemského chrámu, sa rozplynú.”

Evanjelista potom pokračuje 28. veršom, v ktorom potvrdzuje tento obraz nádeje a spásy, a nie strachu. Ježiš ohlasuje: Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie”. Nejedná sa teda o katastrofy, ktoré majú nahnať strach učeníkom. Ježiš tu zvestuje veľkú pravdu: všetko to, čo ovláda, potláča a ponižuje človeka, sa postupne v dejinách rozpadne.

Nevyhnutne to prinesie utrpenie pre členov kresťanského spoločenstva, ale to ich nesmie odstrašiť, pretože sú už teraz víťazmi.

Preklad: Zuzana Černá

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC[1] Lk 21, 1-4

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková

 

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

 

 

Podobenstvá ako kamene

rok vydania: 2017

predajná cena 7,90 €

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 120, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-89931-01-9    EAN 9788089931019

e-kniha len za 5,90 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N