SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Zborte tento chrám, lebo postavím nový
Pravda na hore premenenia II.Milovať nepriateľov - dá sa to?

Zborte tento chrám, lebo postavím nový

9. november 2021 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Zborte tento chrám, lebo  postavím nový

... pozrime čo o vyhnaní kupcov z chrámu - ktorý má byť domom modlitby - hovorí dnešná dobrá zvesť a jej komentár:

 

Jn 2, 13 – 22

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

 

Nový vzťah, ktorý Ježiš ponúka medzi Bohom a ľuďmi, má za následok vymiznutie inštitúcií starej zmluvy, medzi ktoré patrí aj chrám, ako to Ján prezentuje vo svojom evanjeliu. Kým proroci pranierujú pokrytecké kulty a ohlasujú nutnosť očistenia chrámu, Ježiš ide o krok vpred, Ježiš ho chce zrušiť.

Čítame o tom v 2. kapitole Jánovho evanjelia, verš 13-22: Blízko bola židovská Veľká noc.” Evanjelista tu má trochu polemický tón, pretože Veľká noc je v Starom Zákone vždy označovaná ako “Pánova Veľká noc”, ale pre Jána je to “Veľká noc Židov”. Výraz židia v tomto evanjeliu neoznačuje židovský národ, ale skôr jeho autority, náboženských vodcov.

Už to nie je sviatok oslobodenia ľudu, ale je to sviatok vládcov ľudu. Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel…” v chráme nenachádza modliacich sa ľudí, ale trhovníkov, obchodníkov. “V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli”, čiže boli tam usadení. Pravým Bohom chrámu sú peniaze.

“Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu.” Mesiáš bol často zobrazovaný s bičom, s korbáčom, ktorým mal vyhnať z chrámu tých, ktorí boli z neho vylúčení – hriešnikov. Ježiš tu však s bičom vyháňa tých, ktorí boli dušou chrámu.

“Všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce...” Ako prvé sú ovce, ktoré sú zobrazením ľudu, a ktorý je skutočným obetným zvieraťom. Ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly”; Ježiš neprijíma obety Bohu, ktoré nie sú nezištné.“A predavačom holubov povedal…” Je zvláštne, že sa Ježiš obracia práve na predavačov holubov, a nie dobytka. Hovorí: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"  

Prečo sa Ježiš osopuje práve na predavačov holubov? Pretože holuby sú zvieratá, ktoré mohli obetovať chudobní. Ježiš nedokáže tolerovať, aby boli chudobní zneužívaní v Božom mene. Cituje proroka Zachariáša keď hovorí, že dom jeho Otca nesmie byť miestom obchodov a zárobkov.

Jeho učeníci ale nechápu správne Ježišovo gesto a myslia si, že Ježiš je istým druhom Eliáša, ktorý mal svojou násilnou horlivosťou pripraviť cestu mesiášovi; jeho učeníci si dokonca “spomenuli, že je napísané: ´Strávi ma horlivosť za tvoj dom.´" Židia, čiže vodcovia,“sa ho opýtali: ´Aké znamenie... čiže “akú autoritu” ... nám ukážeš, že môžeš toto robiť?´”

“Ježiš im odpovedal…” A ak chceme pochopiť Ježišovu odpoveď, musíme rozlišovať dva odlišné výrazy, ktoré používa evanjelista. Jedným je grécky výraz ieros, chrám, ktorý označuje celý posvätný priestor, ale druhý výraz v Ježišovej odpovedi je naos, ktorý označuje svätyňu tohto chrámu, čiže miesto, ktoré označovalo prítomnosť a sídlo Boha v tomto chráme.

A v Ježišovej odpovedi sa objavuje práve tento druhý výraz. "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím." Pre Ježiša bude smrť najvyšším zjavením Boha. Židia, vodcovia, ale nechápu. "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?" Ale on hovoril o chráme svojho tela.

V Ježišovi sa mení vzťah s Bohom. V Ježišovi pravý chrám, z ktorého Boh prejavuje a vyžaruje svoje milosrdenstvo a súcit, nie je svätyňa postavená rukami človeka, kam majú ľudia chodiť a prinášať obety, ale jedinou pravou svätyňou je Ježiš a všetci tí, ktorí ho prijmú za vzor života, svätyňa, ktorá nečaká na ľudí, ale ktorá im vychádza v ústrety. V ústrety komu? Tým, ktorí boli z chrámu vylúčení, ktorí boli vyradení náboženstvom.

Táto nová svätyňa nežiada obety, ale ponúka lásku všetkým ľuďom.

Preklad: Zuzana Černá

 

celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Milan
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

6. november 2020 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N