SpäťÚvod / Články / Odporúčame / dokumenty, štúdie / Kult slobodného materstva
Biológia prenatálneho vývinu"Kľúče od tabu" k čomu otvárajú ... ?

Kult slobodného materstva

24. január 2014 / Lukáš Krivošík

Vytlačiť Vytlačiť
Kult slobodného materstva

Mimo manželstva sa na Slovensku v roku 2012 narodilo 35,4 % detí. 

Je to obrovský pokrok smerom k osvietenej, modernej, racionálnej a liberálnej spoločnosti, keďže v roku 1991 bolo takýchto detí len 9 %. Mali by sme sa tešiť, že sme konečne aj my svetoví... Teda aspoň podľa ľavicových liberálov, ktorých poteší každé oslabenie rodiny. 

Panuje tu niekoľko mýtov. Vraj deti, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách, sú aspoň také pohodové ako tie, čo vyrastajú v úplných rodinách. Dokonca sú možno na tom ešte lepšie, keďže nie sú zviazané takou umelou neprirodzenou inštitúciou, akou je manželstvo ich rodičov. Veď vieme, že tradičná rodina je aj tak len nástrojom cirkvi a tyranského patriarchálneho muža, ktorý mláti ženu a zneužíva deti.

V skutočnosti je kult slobodného materstva jedným z najvážnejších sociálnych problémov, aký by Slovensko mohol postretnúť. Západoeurópske štáty by nám v tomto smere nemali byť vzorom, ale skôr odstrašujúcim príkladom toho, čo sa môže stať, ak sa prirodzené ľudské motivácie narušia sociálnym inžinierstvom.

 

Štatistika vývoja narodených detí mimo manželstva v SR za roky 2001 - 2012

Zdroj: http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/vyvoj_obyvatelstva_sr/2012c-ev_v4_1-5.pdf

 

Dôsledky neúplných rodín v číslach

Najskôr pár údajov o perspektíve britských detí vyrastajúcich v neúplných rodinách.

Pochádzajú zo štúdie The Fatherless Family, ktorú v roku 2002 publikovala Rebecca O'Neillová. Britské výskumy ukazujú, že:

 • deti z neúplných rodín majú o 60 % vyššie riziko odchodu zo školy v šestnástich rokoch ako deti z úplných rodín
 • deti z neúplných rodín začínajú skoršie so sexuálnym životom než deti z rodín úplných. Takisto im hrozí vyššie riziko neželaného tehotenstva pred 18. rokom života
 • medzi pätnásťročnými deťmi z neúplných rodín je dvojnásobok fajčiarov a narkomanov
 • osemnásťročné dcéry z neúplných rodín čelia o 90 % vyššiemu riziku, že prepadnú alkoholizmu
 • záškoláctvo sa pri týchto deťoch vyskytuje 2,5-krát častejšie
 • vylúčenia zo školy sú medzi týmito deťmi trikrát častejšie
 • podobne tu existuje vyššie riziko zločinnosti a deti z neúplných rodín sú aj častejšími obeťami sexuálneho zneužívania. Páchateľmi sú najčastejšie partneri slobodných matiek týchto detí

Samostatnou kapitolou sú slobodné matky. Mať viac slobodných matiek znamená mať v krajine viac ľudí ohrozených chudobou. Tieto ženy majú nižší príjem, majú na krku dieťa, o ktoré sa musia starať samy a častejšie podliehajú stresu, depresiám, či ďalším zdravotným problémom. Medzi britskými chudobnými je len 10 percent manželských párov, ale až 51 percent slobodných matiek. Deti tak vyrastajú v horších pomeroch, než by museli. Matka sama nemá čas dieťa vychovávať, a tak jeho osobnosť formuje štátna škola a rozbité sídlisko so sociálnymi bytmi. 

Ako táto kultúra neúplných rodín v Británii vznikla? Bývalý učiteľ E. C. Mackrill si tento problém prvý raz uvedomil na začiatku 80. rokov.

Tvrdí, že skoré tehotenstvo predstavovalo pre mnohé jeho študentky riešenie viacerých problémov:

1. išlo o perfektné ospravedlnenie pre neplnenie si školských povinností;

2. vďaka štátu sa takéto dievča dostalo k vlastnému sociálnemu bytu niekde na panelovom sídlisku a nemuselo už žiť v spoločnom dome s otravnými rodičmi;

3. dievča získalo stabilný príjem v podobe sociálnych dávok;

4. tehotenstvo viedlo k rešpektu rovesníkov.

 

Vraj existoval veľký spoločenský tlak, aby si dievčatá zvolili takýto životný štýl. Staršie sestry a priateľky tu slúžili ako vzory.

Mackrill v roku 1985 urobil malú štúdiu o jeho bývalých žiačkach, ktoré opustili školu, aby sa stali slobodnými matkami na plný úväzok.

 • V priebehu dvoch rokov po skončení školy malo 13 zo 14 dievčat dieťa a dve mali rodiť druhýkrát.
 • Žiadna z nich nemala manžela.
 • 13 dievčat dostalo od štátu sociálny byt.
 • Väčšina z nich nemala ani len stáleho priateľa.
 • Vo voľbách hlasujú slobodné matky spravidla pre ľavicu a sociálny štát

Aj keď snívali o veľkej láske a na začiatku si mysleli, že žiť „bez papiera" je „trendy, free a cool", vždy to dopadlo nasledujúcim spôsobom: jedného dňa sa ráno proste zobudili v prázdnej posteli. Pokrokový otec ich dieťaťa sa na svoju neformálnu rodinku vykašľal.

Do roku 1960 boli aj v Spojenom kráľovstve mimomanželské deti okrajovým fenoménom.Lenže potom začal ich počet rásť, až dosiahol dnešných 40 %. Slovensko je na podobnej ceste.

 

Zmena motivácie alebo Keď štát je otcom i manželom

Trend k náhrade tradičnej rodiny kultúrou osamelých matiek a otcov je typický pre celú Európu. Veď preto sa aj krátkozrakí idioti z neho tak vytešujú. Myslia si, že je znakom pokroku, ak sa čosi podobné deje aj u nás. Tieto zmeny však neprichádzajú samy od seba. Ich prvotným a hlavným hýbateľom je sociálny štát.

 • Naše správanie je v mnohom ovplyvnené vonkajšími stimulmi a motiváciami. Silný prerozdeľujúci sociálny štát je v Európe vecou nanajvýš posledného storočia. Po väčšinu dejín sa nedalo spoľahnúť, že štát vyrieši všetky naše problémy. No ľudský život bol aj vtedy ohrozený rizikami a neistotou. Keďže sa nemohli spoliehať na štát, museli sa ľudia s problémami obracať jedine jeden na druhého. Prirodzené stimuly vytvorili prirodzené inštitúcie a siete, ktoré sa v dlhom procese kultúrnej evolúcie vyprofilovali ako najefektívnejšie riešiace problém neistoty.

Takouto prirodzenou inštitúciou je rodina a jej záväzné právne spečatenie v podobe manželstva. Cirkev si rodinu ani manželstvo nevymyslela, len ich dodatočne posvätila, pretože sa proste osvedčili. Nie nadarmo sa hovorí, že „ve dvou se to lépe táhne". Tradičná rodina umožňuje deľbu práce medzi manželmi. Nie je to ako v prípade slobodných matiek, ktoré musia aj zarábať, aj vychovávať, aj sa starať o domácnosť, následne sa čudujúc, že nič z toho nezvládajú a sú preťažené.

 • Dva platy sú viac ako jeden.
 • V nešťastí, starobe, chorobe alebo nezamestnanosti sa môžu manželia oprieť jeden o druhého.
 • Ešte lepšia je rozšírená rodina, keď sa navzájom môžu podržať rodičia, starí rodičia a deti.

Rozprávka o troch grošoch sa často zneužíva ako ospravedlnenie štátneho prerozdeľovania, no pôvodne išlo o prostý opis fungovania sociálnych transferov v rámci viacgeneračnej rodiny.

Takže manželstvo, rodina a ďalšie sociálne siete sa vyvinuli ako odpovede kultúrnej evolúcie, prostredníctvom ktorých bolo možné minimalizovať riziká života. Aby bolo jasné, nešlo o ich jediný účel. Manželstvo je aj o rodení detí, láske, či pohlavnom živote. Ale jeho ekonomicko-sociálny rozmer by sme nemali ignorovať. A to ani vtedy, ak budú ľavicovo-liberálni pseudohumanisti typu Václav Havel demagogicky prirovnávať takéto poňatie rodiny k teľatníku.

 

Ako sociálny štát mení motivácie

S nástupom sociálneho štátu sa toho veľa zmenilo.

Sociálny štát bol vytvorený s tým, že ochráni ľudí pred rizikami a neistotami života lepšie než prirodzené štruktúry, v ktorých prežili stáročia. Staré stimuly sa umelo oslabili, no zároveň štát vytvoril nové, ktoré nadobro zmenili a stále menia naše životné stratégie. Sociálny štát totiž zaťažuje zodpovedné správanie a vypláca ľuďom peniaze za nezodpovednosť. Vláda akoby signalizovala občanom, že degeneratívne správanie môže zaručiť pevný príjem. Zdaňujú sa totiž zosobášené, pracujúce páry a pod rúškom „solidarity" sa rozdáva nepracujúcim, osamelým rodičom.

Je jasné, že za týchto okolností bude tých prvých menej a druhých viac. Dôsledkom je nárast rozvodov, rozchodov a osamelých rodičovstiev, najmä medzi ľuďmi, ktorí boli už predtým chudobní. Rastie riziko násilia v neúplných rodinách, rovnako ako riziko tráum, mizérie, delikvencie a detskej kriminality. Zvyšuje sa množstvo protispoločenských javov, ktoré ako rakovina rozožierajú zvnútra celú krajinu. Vďaka kultúre slobodného materstva sú porazenými všetci: preťažené matky, bezprizorné deti, ale aj odstrčení otcovia. Veľké množstvo slobodných mužov zvyšuje riziko zločinu. Práve v manželstve totiž väčšina mužov zmäkne a dozrie.

Odstrašujúcim príkladom je Čína, kde politika jedného dieťaťa, kombinovaná s kynožením dievčat na vidieku, viedla k nárastu počtu mužov, ktorí si jednoducho nenájdu partnerku. Títo prebytoční chlapi sa niekde budú musieť realizovať. Možno ich Čína oblečie do uniforiem a pošle padnúť do nejakej vojny.

Iným príkladom sú černošské getá v Spojených štátoch. Sociálna politika prezidenta Lyndona B. Johnsona v 60. rokoch rozvrátila tradičné černošské komunity, v ktorých centre stál kostol a rodina. Medzi černochmi nebolo menej manželstiev ako medzi belochmi. Potom však prišli dávky, černošská rodina sa rozpadla a vznikol ďalší problém. 

Ten príbeh väčšinou vyzeral takto: Černošské dievča zostalo na štátnej podpore ako slobodná matka. Jej dieťa svojho otca nikdy nepoznalo, lebo ten skončil v base alebo bol zastrelený v prestrelke gangov. Ak tým dieťaťom bola dcéra, už čoskoro začala hľadať v náručiach rovesníkov to, čo nenašla v náručí svojho otca. Zostala tehotná a zopakovala si kalváriu svojej matky. Synovia takýchto slobodných matiek išli inou cestou. Žijúc v komunite nezosobášených mužov a nezosobášených žien sa len málokto z nich snažil založiť rodinu. Medzi černošskými chlapcami v getách sa vyvinula skôr akási machovská kultúra donchuanstva. Z „ladies" sa stali „bitches", u ktorých šlo o to, dostať ich do postele a ak otehotneli, bol to len ich problém. Mohli ísť na potrat, alebo sa o dieťa starať s chatrnou pomocou sociálneho štátu.

Opäť je to veľký kontrast s minulosťou. Pred rozmachom sociálneho štátu si dievčatá nemohli byť isté ničím. Veľmi si teda dávali pozor pri výbere životného partnera. Vedeli, že ak si vyberú zle, budú so svojím rozhodnutím osamotené, alebo im pomôžu nanajvýš rodičia. Aj chlapci sa za takýchto spoločenských tlakov museli skôr usilovať o preukázanie svojej zodpovednosti.

Vtedy bolo ideálom rýchlo dospieť a stať sa zodpovedným džentlmenom alebo dámou.

Dnes je ideálom zostať naveky tínejdžerom. Slobodné matky napodobňujú módu a životný štýl dcér a nie naopak.

Založiť dnešnú rodinu na inštitúte manželstva sa v súčasnom systéme štátom formovaných motivácií v podstate neoplatí. Deštruktívny vplyv tu popri daniach a sociálnych dávkach hrá priebežný dôchodkový systém. Slobodný človek s dobrou kariérou a vysokými príjmami tu vlastne profituje na úkor viacdetných rodín, ktoré vrážajú do výchovy ťažké peniaze, aby tieto následne mohli robiť na majetnú skupinu karieristov bez záväzkov.

Výsledkom rozkladu tradičnej rodiny a nárastu osamelých rodičov nebude osvietenejšia, pokrokovejšia a šťastnejšia spoločnosť. Naopak, výsledkom bude vnútorne rozrušená spoločnosť navzájom si odcudzených izolovaných jednotlivcov. Medziľudská dôvera bude naďalej upadať, zatiaľ čo depresie a snaha o kompenzáciu v podobe promiskuity, alkoholizmu a drogovej závislosti budú narastať. V niektorých západných krajinách si už tieto súvislosti začínajú uvedomovať a rodina s manželstvom sa opäť stávajú zaujímavými.

Aby bolo jasné, nijakej žene by sa nemalo brániť, ak chce zostať slobodnou matkou. Ale štát by takúto cestu nemal výdatne podporovať. Západná spoločnosť prežije, len ak obnoví svoj pôvodný systém prirodzených životných motivácií.  

 

Viac o tejto téme napríklad tu

Štatistické údaje o Vývoji obyvateľstva poskytuje ŠU SR - na stiahnutie za rok 2012 tu.

Publikované: 14. 11. 2008; aktualizované 24. 1. 2014

Autor: Lukáš Krivošík
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Ideológia gender - dotýka sa ma?

16. apríl 2013 / dokumenty, štúdie

ideológia gender 1

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí funguje v rámci organizačnej štruktúry pri MPSVR SR. Na prvý pohľad sa zdá, že jeho hlavnou náplňou je...

7 magických rokov

9. december 2013 / dokumenty, štúdie

7 magických rokov

Film vznikol v dielni občianskeho združenia NÁVRAT. "Keď má na svet prísť nový človek, jeho rodičia sa pýtajú: čo potrebujeme kúpiť? Plienky,...

Možno sa stať mužom a ženou?

14. január 2014 / dokumenty, štúdie

Možno sa stať mužom a ženou?

V poslednej dobe sme sa mohli veľa krát stretnúť s vyjadrením: "Mužmi a ženami sa nerodíme, mužmi a ženami sa stávame!" Áno, sme svedkami kultúrneho sporu...

Biológia prenatálneho vývinu

24. január 2014 / dokumenty, štúdie

Biológia prenatálneho vývinu

Organizácia The Endowment for Human Development (USA) vydala úžasný dokumentárny film o vývine človeka. Dokument je spracovaný najmodernejšími...

N