Choď mi z cesty, SatanHľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

Blahoslavenstvá

13. september 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Blahoslavenstvá

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: 

 

Lk 6, 17. 20 – 26

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia.

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Teraz si pozrime druhú stranu mince: po tom, ako Ježiš hovoril o blahoslavenstvách ktoré sú vyjadrením plnosti života, ktorý vedie k radosti, teraz tu zaznieva slovo, ktoré prekladatelia zvyčajne predkladajú výrazom: beda! Ježiš nikdy nikomu neohrozí, Boh je láska a láska nepozná žiadne hrozby. Výraz ktorý sa tu nachádza je jaj, ach teda výraz, ktorý vyjadruje žiaľ. Odkiaľ pochádza? Poďme do gréčtiny. V gréčtine je tu slovo ouai, ktoré prekladá hebrejské oj, ktoré bolo typickým prejavom pohrebného náreku. Pri mŕtvom židia vyjadrovali pohrebný nárek tak, že použili zvolanie: oj, oj, oj...
Zvláštne, koho Ježiš oplakáva ako mŕtveho? Tých ktorým závidia, na ktorých sa pozerá s rešpektom, ktorí ako sa zdá sú vzorom šťastného života. Nie len Ježiš vyhlasuje za blahoslavených, aj spoločnosť vyhlasuje svojich blahoslavených: blahoslavení bohatí... Ježiš nad bohatými narieka ako sa narieka nad mŕtvymi a uvidíme prečo.
"Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!" Evanjelium, zvlášť Lukáš, je radikálny a neústupný čo sa týka bohatstva: pre boháčov nie je miesto v Božom kráľovstve. Prečo? V Ježišovom spoločenstve, v Božom kráľovstve je Ježiš Pánom a je tu priestor iba pre pánov. V Ježišovom spoločenstve si pamätajte najmä pri Eucharistii, všetci ležia, aby boli obslúžení. V Ježišovom spoločenstve sú všetci páni, ale pre boháčov tam nie je absolútne miesto.
Aký je rozdiel medzi pánom a boháčom? Boháči je človek, ktorý má a drží všetko pre seba; pán je ten, kto z toho čo má dáva a zdieľa to s ostatnými. V Ježišovom spoločenstve môžeme byť všetci pánmi, pretože z toho čo máme dávame a zdieľame to s druhými, ale nie boháčmi; pre tých, však ktorí majú a držia si to pre seba podľa Ježiša niet miesta. Veľmi jasne to povedal to veľmi, veľmi jasne, práve v Lukášovom evanjeliu 18, 25 a v iných evanjeliách; poznáte vyjadrenie: skôr prejde ťava uchom ihly ako boháč vstúpi do Božieho kráľovstva. Ježišovo kritérium hodnoty človeka spočíva štedrosti a boháči sú z neho vylúčení. Boháči sú bohatí preto, lebo nie sú veľkorysí a štedrí, ak by boli veľkorysí a štedrí, neboli by bohatí.
Prečo ich však Ježiš oplakáva ako mŕtvych? Boháč je človek, ktorý nedozrel, zostal v štádiu dieťaťa. Kto má skúsenosť vie čo je typické pre deti v ranom veku: všetko moje, všetko pre mňa! Dieťa vôbec nemyslí na to, že by sa podelilo so svojimi hračkami s bračekom alebo niekým iným, je to typické pre detstvo: všetko moje, všetko moje! Potom vyrastieme a objavíme radosť zo zdieľania. Je to však pomalý proces rastu. Nemôžeme očakávať, že malé dieťa pochopí tieto veci. Boháči nevyrástali, nedozreli. Sú to ľudia, ktorí nerozvinuli život a keď sa život nevyvíja, stávajú sa z nich živé mŕtvoly.
Ježiš oplakáva boháčov ako sa plače nad mŕtvymi, ako nad živými mŕtvolami, pretože boháči sú nevyliečiteľne chorí, pre ktorých niet nádeje. Ježišovi sa podarilo očistiť malomocného, oslobodiť posadnutého démonom, ale čo sa týka boháča zlyhal; boháči sú nečistejší než malomocní a posadnutejší než posadnutí démonom. Sú presvedčení, že vlastnia svoje majetky, v skutočnosti majetky vlastnia ich. Línia evanjelia znie: človek naozaj vlastní iba to, čo dáva, čo si necháva pre seba nevlastní, to vlastní jeho. Boháč sa s Ježišom stretáva plný úzkosti a v beznádeji ho opustí, pretože mu Ježiš povedal, aby sa zbavil všetkého, čo má. Teda pre Ježiša je boháč mŕtvy človek, živá mŕtvola, preto plače: "beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!".
"Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!" Nejde tu o rôzne kategórie ľudí, stále sú to boháči. Tak ako chudobní mali hlad a boli zarmútení a teraz sú nasýtení, boháči budú hladovať...
"Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!" Prečo sme povedali, že boháči sú nevyliečiteľne chorí? Vieme, že pre nevyliečiteľne chorý pacient nemá nádej. Boháč je tak skorumpovaný svedectvom, ktoré charakterizuje celý jeho život, že dokonca zostane sebecký.
"Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ Ježiš prirovnal učeníkov k prorokom. Je tu ďalšia kategória ľudí, ktorá patrí do sveta boháčov a Ježiš ich definuje ako: falošných prorokov. Kto je falošný prorok? Prorok je človek, ktorý je dáva ho do služby Bohu preto poukazuje na každú nespravodlivosť a moc; falošný prorok je ten, kto sa kvôli zisku dá do služby mocným čo práve vládnu a kryje a ospravedlňuje ich zločinné konanie. To je rozdiel medzi prorokom a falošným prorokom.
Podľa čoho možno poznať, či ide o pravého alebo falošného proroka? Praví proroci boli vždy prenasledovaní, falošní proroci vždy požívali pocty a uznanie. Je zrejmé, že ak som nositeľom moci a mám pri sebe proroka, ktorý kryje moje nedostatky, ospravedlňuje moje činy, moje chyby, je jasné, že budem spokojný a budem sa vedieť zavďačiť.
Ježiš hovorí: pozor, keď vás kritizujú, keď idú proti vám, nebojte sa, je to znakom toho, že ste na správnej ceste. Začnite sa báť, keď vám tlieskajú, keď vás uznávajú, predovšetkým však keď vás nositelia moci odmeňujú. Azda všetci poznáme slávnu vetu brazílskeho biskupa Mons. Camaru, ktorého prenasledovala nielen vláda, ale aj cirkev; povedal: keď pomáham chudobným, každý hovorí: aký svätec!, keď sa opýtam, prečo sú chudobní: si komunista. Toto je prorok! Preto pravý prorok bude vždy čeliť odporu, falošný prorok bude vždy oslavovaný.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N