SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Choď mi z cesty, Satan
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám sebaBlahoslavenstvá

Choď mi z cesty, Satan

3. september 2023 / p. José María CASTILLO

Vytlačiť Vytlačiť
Choď mi z cesty, Satan

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mt 16, 21 - 27

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

 

1. Od chvíle, keď učeníci ústami svojho hovorcu Petra utvrdili svoju vieru v Ježiša ako Mesiáša (Mk 8, 27-30; Mt 16, 13-16; Lk 9, 18-21), „začne“ Ježiš tým mužom vysvetľovať, v čom spočíva jeho mesiášstvo a ako ho chce dosiahnuť. Také mesiášstvo však nebude kariérou úspechov, triumfov, moci a slávy. Prave naopak. Mesiášstvo, ktoré môže priniesť spásu a ponúknuť svetu riešenie, sa má uskutočniť v živote, ktorý skončí smrteľným konfliktom s náboženskými a politickými mocnosťami a tieto mocnosti ho marginalizujú, vylúčia a odsúdia.

2. Táto skutočnosť, ktorá sa historicky stala, sa Petrovi zdala netolerovateľná. Za to Ježiša „pokarhal.“ Čo bol dôvod na veľmi tvrdý boj, keďže Ježiš musel Perta kvalifikovať ako „Satana“. Prečo došlo k takémuto stretu? V stávke bol najrozhodnejší aspekt. Prečo? Mesiáš bol podľa Starého zákona „pomazaným“. A pomazaní boli „veľkňaz“ a „kráľ“. Každý židovský mesianizmus bol totiž spojený s tým, čo bolo najcennejšie, s mocou a veľkosťou. Myšlienka Mesiáša bola preto spojená s nadprirodzenom, so slávnou vládou kráľa Dávida (Iz 9, 1-6; 11, 1ss; Mi 5, 1-5). Možno aj pojem „posvätné“ mal niečo spoločné s myšlienkou Mesiáša. Niet však pochýb o tom, že židovská myšlienka mesianizmu bola spojená s kraľovaním, s mocou a dôstojnosťou, ktoré sú vlastné tým, ktorí stelesňujú úlohu a veľkosť spásy vyvoleného ľudu (K. H. Rengstorf).

3. Keďže je to tak a keďže ide o mentalitu judaizmu pochádzajúcu zo Starého zákona, je zrejmé, že Ježiš pri vysvetľovaní svojho mesiášstva (ako v skutočnosti vznikol) musel použiť silný a radikálny vzorec: „Mesiáš musí ísť do Jeruzalema a tam veľa trpieť". Text používa grécke sloveso déi, ktoré nemá semitský ekvivalent (W. Popkes) a ktoré označuje absolútnu, nespochybniteľnú nevyhnutnosť. Ale v dejinách biblického výkladu táto nevyhnutnosť nastolila problém, v ktorom uviazla teológia: mal Ježiš „trpieť“ a zomrieť odmietnutý náboženskými autoritami, lebo tak rozhodol Boh? Alebo preto, že sám Ježiš žil tak, že jeho život nemohol neskončiť ináč, ako neúspechom, utrpením a smrťou rebela? Tu leží základný problém pre pochopenie Ježiša, pre pochopenie toho, čo znamená kresťanstvo a pre žitie kresťanskej viery koherentne a podľa jej rozumného významu. Čo to znamená?

4. Silné Ježišovo tvrdenie, podľa ktorého Mesiáš „musí veľmi trpieť“ (déi pollà pathéin), spája Kristovo utrpenie a smrť s „absolútnou nevyhnutnosťou“. Problém spočíva v tom, že sloveso déi („je to potrebné“, „musí“) sa v NZ spája s božskými rozhodnutiami (W. Popkes). To umožňuje povedať, že to bol Boh, kto rozhodol o Ježišovom utrpení a smrti. Ale ak dôjdeme k tomuto záveru, v konečnom dôsledku konštatujeme, že Boh potreboval utrpenie a smrť, nič menej, ako smrť vlastného Syna. To robí z Boha monštrum zla a sadizmu. Takéto teologické tvrdenie je absolútne netolerovateľné a neprijateľné. Veriť v takého Boha nie je možné.

5. Aby ste dali veci na svoje miesto, musíte vedieť: 1) V N.T. sloveso dei súvisí s Božími normami pre etiku a zbožnosť (Sk 5,29; 1 Sol 4,1; Rim 8,26; 1Kor 8,2; 1Tim 3,2.7.15; Lk 13, 14,16). 2) Nikdy to nesúvisí s utrpením, ktoré zoslal Boh, alebo s božskými rozhodnutiami o smrti niekoho. 3) A preto nikdy nesúvisí s utrpením, násilím a smrťou, ktorých pôvod tkvie v náboženských autoritách.

6. Musíme teda povedať to, čo hovoria evanjeliá, keď vkladajú Ježišovi do úst ohlásenia umučenia: boli to veľkňazi, zákonníci a starší, ktorí sa rozhodli Ježiša mučiť, ponížiť a zabiť. Dá sa povedať, že Ježiša nezabil Boh, ale náboženstvo (prostredníctvom jeho oficiálnych predstaviteľov). Plán zabiť Ježiša vyšiel od praktizujúcich náboženstvo, od farizejov (Mk 3,6). A Sanhedrin náboženských autorít Jeruzalema to urobil (Jn 11, 47-53).

7. V prvotnom kresťanstve sa však stalo, že evanjeliá boli napísané a šírené (v ich konečnej verzii) po roku 70, čo je dátum, ktorý je všeobecne uznávaný a osvedčený (D. Marguerat). Avšak oveľa skôr, medzi rokmi 41 a 51-52, prvé „cirkvy“, takmer všetky založené apoštolom Pavlom, dostali iné posolstvo ako evanjeliá. Bolo to posolstvo, podľa ktorého Kristus zomrel na kríži ako „obeta“ a „odčinenie“ za naše hriechy. Čo bolo podľa Pavla aktom Božej štedrosti. Boh Otec vydal svojho Syna pre naše „ospravedlnenie“ a „vykúpenie“ (2 Kor 5, 21; Rim 3, 24 - 26...) (J. Gnilka).

8. Tieto dve interpretácie Ježišovej smrti, evanjeliová a Pavlova, neboli náležite integrované do kresťanskej teológie. Historický fakt nám však hovorí, že Ježiš zomrel ako neúspešný rebel, zo solidarity so všetkými, ktorí trpia na tomto svete. Toto je základný aspekt. A mal by byť pre Cirkev určujúci.

Autor: p. José María CASTILLO
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N