SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Darovať seba samého
Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústretyTrpaslíci a tanečnice

Darovať seba samého

21. august 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

 

Mt 19, 16 - 22

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“

Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

 

Učiteľ napĺňa túžbu mladíka a pozýva ho, aby rástol a stal sa zrelým. Mohli by sme to preložiť aj takto: ak sa chceš stať mužom. Človek sa stáva zrelým iba vtedy, ak dokáže seba samého štedro darovať, samozrejme zodpovedným spôsobom.

Podielenie sa s materiálnymi dobrami, ku ktorým ho Ježiš povoláva, je len jedným z aspektov života, ktorý je v službe druhým. Výraz „dokonalý“ sa v Matúšovom evanjeliu objavuje iba v tomto úryvku a v Reči na vrchu, kde Ježiš hovorí: „Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Čo to znamená? Vari môže človek nadobudnúť presvedčenie, že sa má stať dokonalým ako Boh? Čo je Božia dokonalosť?

Ježiš to povedal: Boh je ten, kto smeruje svoju lásku ku každému, bez toho, aby sa nechal ovplyvniť správaním druhých. Toto je Božia zrelosť, toto je Božia plnosť! A Ježiš hovorí, že toto je možné každému z nás.

Tu je ponuka, ktorú Ježiš predkladá bohatému mladíkovi: chce získať večný život, ale Ježiš mu ponúka niečo viac, chce ho priviesť k dosiahnutiu božského stavu, ktorého večný život je len jednou stránkou. „Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“, Otcova dokonalosť spočíva v láske, ktorá sa nezastaví pred správaním ľudí, ktorých treba milovať.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N