SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety
Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vodeDarovať seba samého

Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

12. november 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mt 25, 1 - 13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

 

25 kapitola Matúšovho evanjelia sa začína poslednou z piatich rečí, ktoré rozdeľujú spis tak, aby sa štruktúrou podobal na päť Mojžišových kníh zákona. Táto kapitola obsahuje posledný odkaz, posledný raz evanjelista hovorí o nebeskom kráľovstve, ktoré, znova pripomíname, nie je kráľovstvom v nebesiach, ale znamená Božie kráľovstvo. Evanjelista tu spája reč o nebeskom kráľovstve s podobenstvom ako je to v siedmej kapitole na konci reči na vrchu. Zvlášť keď Ježiš zdôrazňuje že "Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva" (Mt 7, 21), poukazuje na skutočnosť, že nestačia potvrdenia o ortodoxii, aby sme boli v spoločenstve s ním, ale treba spolupracovať s Otcovou stvoriteľskou činnosťou, "ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 7, 21). Ježiš ukončil reč na vrchu obrazom hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku a pri prvej búrke sa dom zrútil a obrazom múdreho, inteligentného človeka, ktorý si postavil dom na skale. Je to obraz toho, kto počúva jeho slovo, ale ho neuskutočňuje, nepraktizuje, preto jeho život krachuje a toho, kto počúva slovo a uvádza ho do praxe. Čítame teda 25 kapitolu Matúšovho evanjelia.

"Nebeské kráľovstvo", pripomíname, že ide o alternatívnu spoločnosť, ktorú Ježiš prišiel realizovať, "sa bude podobať desiatim pannám", tu sa myslí na dievčatá, ktoré ešte nie sú vydaté, čiže vo veku pred sobášom, "ktoré si vzali lampy", pod lampami netreba rozumieť malú domácu lampu, ale svietidlo na cestu, "a vyšli naproti ženíchovi", jedná sa o obraz Boha z knihy proroka Ozeáša kde je Boh predstavený ako ženích a jeho ľud ako nevesta. "Päť z nich bolo nerozumných", doslova hlúpych. Evanjelista tu používa to isté slovo, ktoré Ježiš zakazuje používať v jeho spoločenstve "kto povie svojmu bratovi 'hlupák'" a to isté slovo bolo použité na konci reči na vrchu, kde sa hovorí o hlupákovi, ktorý si postavil svoj dom na piesku a bol zničený. "A päť múdrych", ako muž, čo postavil svoj dom na skale.

"Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali", nejde tu o tému bdenia, lebo všetky zaspali, ale sa jedná o schopnosť či neschopnosť vyjsť v ústrety ženíchovi.

"O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘", tu sa Ježiš neodvoláva na sobášne zvyky tej doby, naopak, prekrúca ich, lebo to neboli dievčatá, ktoré vychádzali v ústrety ženíchovi, ale bola to nevesta, ktorá sprevádzaná svojimi priateľkami vystupovala do domu ženícha. Prečo taký rozdiel? Aby sa vzbudila pozornosť poslucháča. "Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy", a tu je problém. "Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘", môže sa zdať zvláštnou negatívna odpoveď múdrych panien, ktoré hovoria: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!", reagujú veľmi racionalisticky, lebo je lepšie ak ich pôjde v ústrety ženíchovi menej so zažatými lampami, než mnoho avšak po tme. Teda olej predstavuje niečo čo všetci môžu mať, ale nedá sa to požičať a pochopíme to neskôr.

"No kým išli kupovať olej, prišiel ženích", evanjelista nám dáva obraz svadobného stretnutia, život veriaceho nie je tvorený ktovie akými ťažkými obeťami, ale je rastúcou radosťou zo vzťahu s ženíchom, "a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili", aj tu je ďalší rozpor. Na svadbu a svadobnú hostinu bola pozvaná celá obec a dvere sa nezatvárali, evanjelista však používa tieto zvláštnosti aby upútal pozornosť poslucháča a vlastne opakuje to, čo Ježiš povedal na záver reči na vrchu.

"Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘", presne tak, ako tí čo hovoria "Pane, Pane" a Pán hovorí nepoznám vás: povedal im, "Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť" (Mt 7, 23), doslova činitelia zbytočností, ničoho. Nestačí len veriť, nestačí len certifikát ortodoxnosti, nestačí len vernosť doktríne, Pán od nás chce, aby sme sa stali spolupracovníkmi s jeho stvoriteľskou činnosťou a Božia stvoriteľská činnosť sa uskutočňuje dávaním života. Hľa, čo predstavuje olej. Stále v Matúšovom evanjeliu Ježiš hovorí: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5, 16). A tak svetlom, olejom, ktorý dá svetlo sú dobré skutky a dobré skutky nemôže jeden druhému požičať. Alebo ich máš, alebo nie.

A tak ženích odpovedá presne ako Ježiš páchateľom neprávosti, "Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘". Pán Ježiš nepozná toho, kto s ním vstupuje do vzťahu na základe ortodoxie, certifikátov vernosti, ale toho, kto túto ortodoxiu, tieto potvrdenia vernosti pretlmočí do plne ľudských postojov, vychádzajúc v ústrety potrebám, utrpeniam druhých.

Teraz je tu záver, "Preto bdejte", čo neznamená zostať hore v noci, lebo v skutočnosti všetky spia, ale znamená byť si plne vedomí a pozorní na to čo sa stáva, žiť naplno za každých okolností a v každej chvíli nášho života, aby sme boli schopní spolupracovať so stvoriteľskou Pánovou činnosťou. 

Autor: Alberto Maggi, OSM
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N