SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Otec vie čo potrebujeme
Nestačí vedieť, treba zakúsiťPrečo vŕtať studne?

Otec vie čo potrebujeme

22. jún 2019 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Otec vie čo potrebujeme

Otec každý deň odpovie na potreby svojich synov...

... komentár k dnešnej dobrej zvesti - aj o tom, kto nemusí byť ustarostený...

 

Mt 6, 24-34

Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami  pridať čo len lakeť k svojmu životu? 

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

                                                                                 

V tejto časti Matúšovho evanjelia Ježiš potvrdzuje to, čo vyhlásil v blahoslavenstvách. Kto sa stará o dobro svojho blížneho a svojho brata, dovolí Otcovi, aby sa postaral o neho samého. Pre toto úryvok začína od dvadsiateho štvrtého verša šiestej kapitoly s Ježišovým upozornením „Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“.

Pre bohatstvo je použitý aramejský výraz „mamona“, ktorý označuje majetok, kapitál, čiže to, do čoho človek vkladá svoju dôveru. Mamona pochádza z toho istého koreňa, z ktorého vychádza aj slovo Amen, ktoré znamená potvrdenie toho, čo je pravdivé, čo je isté. Čo značí, že človek nachádza bezpečnosť v dobrách, ktoré získal.

Ježiš pozýva nehľadať svoju vlastnú bezpečnosť v tom, čo si nechávame pre seba, ale v tom, čo dávame a zdieľame s inými. Vyzýva práve k takémuto rozhodnutiu. Ježiš potvrdzuje, že ak sa niekto rozhodne pre túto možnosť, Otec sa postará o svojich synov. A skutočne, Ježiš hovorí „Nebuďte teda ustarostení“ a opakuje toto pozvanie tri razy, čo v literárnej technike evanjelistov znamená kompletnosť, definitívnosť a istotu.

Čiže Ježiš vyzýva, aby sme neboli ustarostení o základné životné potreby ako jedlo, pitie, oblečenie a ukazuje na príklady. Hovorí: „Pozrite sa na nebeské vtáky“. Prečo v tomto príklade spomína práve nebeské vtáky? Pretože boli pokladané za neužitočné a škodlivé stvorenia; zvieratá, pre ktoré nikto Boha nechválil. A dokonca v evanjeliu podľa Lukáša sa tu píše o havranoch, ktoré boli považované za nečisté zvieratá. Takže sa jedná o neužitočné a bezvýznamné časti stvorenia.

A predsa, Ježiš hovorí: „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí.“ Toto nie je z Ježišovej strany pozvanie k fatalizmu, v ktorom sa len čaká na prozreteľnosť, ktorá za nás všetko spraví. Nie! Ježiš hovorí: Ak Boh živí nebeské vtáky, ktoré ani nesejú ani nežnú a ani nezhromažďujú, o čo viac o vás, ktorí sejete, žnete a zhromažďujete. Čiže to nie je pozvaním k ničnerobeniu, ale k skutočnej práci bez zbytočných starostí.

A Ježiš potom používa príklad, v ktorom tvrdí že nikto si nemôže predĺžiť život a poukazuje na oblečenie: „Pozrite sa na poľné ľalie“. Tie najobyčajnejšie kvety, tie, ktorých život je len niekoľko dní. A pokračuje, „ani Šalamún v celej svojej sláve“, čiže v tom, čo pominie, „nebol oblečený tak ako jediná z nich.“ Čiže Ježišovo učenie znie „Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás...“ a jeho výčitka „vy maloverní?!“.

Slovo maloverní neznamená, že by sme verili málo, ale že nám chýba dôvera. Čiže Ježiš vyzýva k plnej a úplnej dôvere. Ak sa vy vložíte do služby pre dobro iných, Otec sa o vás postará v prospech všetkých ľudí! Preto Ježiš po druhýkrát hovorí: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! a tým používa veľmi silné prirovnanie.

„Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania“, tí ktorí neveria v Boha. Čiže ak ste ustarostení pre svoj život a tak ďalej, ste ako ľudia, ktorí nepoznajú Otca. A Ježiš ubezpečuje: „Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ Ježiš potvrdzuje, že Otca netreba prosiť, pretože on predchádza prosby ľudí, pozná ich potreby a teda Jeho skutky vždy predchádzajú žiadosť syna.

A hľa, posledné pozvanie: „Hľadajte...“, čiže buďte aktívni, snažte sa, „teda najprv Božie kráľovstvo“, čiže novú spoločnosť, kde namiesto „vlastnenia“ je „zdieľanie“ a namiesto „rozkazov“ je „služba“, „a jeho spravodlivosť“. Pre spravodlivosť sa rozumie vernosť. Čiže Ježiš pozýva k vernosti, ako hlásal v blahoslavenstvách pre vytvorenie novej spoločnosti. „A toto všetko“, čo znamená jesť, piť a oblečenie, „dostanete navyše“. Boh sa nedá zahanbiť v štedrosti a daruje život tým, ktorí ho dávajú iným.

Nasleduje tretie, posledné, vyzvanie k tomu, aby sme neboli ustarostení. „...nebuďte ustarostení o zajtrajšok“. Tu starší preklad používal spojenie „pretože zajtrajšok má dosť svojich starostí“ (taliansky preklad), čiže nebuďte ustarostení o zajtrajšok, pretože už dnešok má dosť svojich starostí, nieto ešte zajtrajšok, o ktorom nič nevieme. Ale tak to nie je. Preklad, ktorý je použitý v poslednom vydaní je „nebuďte ustarostení o zajtrajšok, pretože ten sa postará sám o seba.“

Je to plná dôvera, úplný pokoj. Tak ako ste dnes zažili prejav prozreteľnosti od Otca, ktorý sa o vás postaral, rovnako to bude aj zajtra. A Ježiš končí hovoriac „Každý deň má dosť svojho trápenia“, čiže problémy, ťažkosti a strachy nemôžu byť premietané do budúcnosti, nakoľko Pán každý deň odpovie na potreby svojich synov.

Preklad: Hugo Gloss

Celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Most Beautiful Photos
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N