SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Prečo vŕtať studne?
Otec vie čo potrebujemeDC 2014 v Makove

Prečo vŕtať studne?

9. júl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Prečo vŕtať studne?

„Odkrúcal som si na Trnavskej univerzite civilnú službu. Celý čas som stál pri kopírke a kopíroval som. To bola náplň mojej práce. Raz tam prišiel profesor a dali sme sa do reči. Zvyšok civilky som dokončil ako jeho osobný šofér" spomína Tóno Peciar (na fotke uprostred).

Okoloidúcim profesorom bol Vladimír Krčméry, ktorý mu neskôr po rokoch len tak občas zavolal a spýtal sa ho čo robí.

Následne prichádzala jedna ponuka za druhou: rekonštrukcia nemocnice v africkom Burundi, na Haiti a neskôr vŕtanie studní.

(Ne)pochopiteľné - mladého muža, ktorý mohol pokojne chodiť s kamošmi každý večer na pivo, zaujala ponuka odísť k tým najchudobnejším a najbiednejším...

... dnešná dobrá zvesť hovorí o pozvaní rovnakého formátu.

 

Mt 11, 25-30

V tom čase Ježiš povedal:

"Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."  

 

Po Ježišovom náreku nad mestami Galiley, ktoré odmietli posolstvo o Kráľovstve, a odmietli ho preto, lebo boli pod nadvládou synagógy a učenia zákonníkov a farizejov, Ježiš teraz požehnáva tých, ktorí ho prijali. Mt 11, 25.

“V tom čase”, evanjelista spája terajšie udalosti s udalosťami, ktoré predchádzali Ježišovmu náreku, “Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.”

Treba hneď objasniť, že Ježiš nie je proti poznaniu, proti kultúre, ba naopak. Múdri a rozumní sú znalci zákona, oficiálni vyučovatelia Izraela, ktorí už odsúdili Ježiša ako bohorúhača. Prečo Ježiš hovorí, že Otec pred nimi ukryl tieto veci? Pretože Boh – láska je skrytý pred uctievateľmi zákona.

Kto má vo zvyku utvárať svoje vzťahy so situáciami, udalosťami, osobami, na základe zákonov, na základe predpisov, nemôže pochopiť tvár Boha, ktorý je láska, Boha, ktorý stvoril človeka a miluje a ochraňuje svoje stvorenie. Kľúčom k interpretácii písma, Biblie a Božieho slova má byť dobro človeka. Kto ho však premieňa na doktrínu, na zákon, v ktorom dodržiavanie prikázaní, predpisov, je dôležitejšie než dobro človeka, ten má pred očami akoby závoj, ktorý mu bráni objaviť Boží plán lásky pre ľudstvo.

“A zjavil si ich maličkým.”  Tento výraz označuje jednoduchých ľudí, ktorí nemajú ťažkosti prijať Boha – lásku, pretože potrebujú presne toto. Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo”. Boh teda rozhodol, ze kľúčom k jeho poznaniu je láska, nie zákon, nie doktrína.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.” Čo chce Ježiš povedať týmto tak dôležitým vyjadrením? Evanjelista nám predstavuje Ježiša už od začiatku svojho evanjelia ako “Boh s nami”, Boh, ktorého netreba hľadať, ale prijať.

A prijatím tohto Boha kráčať s ním a ako on nie smerom k Bohu, ale smerom k ľuďom. V Ježišovi sa teda Boh stal človekom, a toto je jediná posvätná hodnota, jediná dôležitá hodnota, jediný cieľ v živote veriaceho. A prečo Ježiš hovorí, že nikto nepozná Otca iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť? Sloveso “zjavit” znamená odňať to, čo zabraňuje vidieť, čiže zákon. Zákon zabraňoval spoznať Otcovu lásku.

Kľúčom k prijatiu Ježiša a k pochopeniu Otca je prijať do svojho života dobro človeka ako jedinú absolútnu hodnotu, ako jedinú posvätnú hodnotu. Keď toto Ježiš povedal – čím sa dištancoval od týchto mudrcov a vzdelancov, ktorí premenili zákon na piedestál, aby lepšie ovládali ľud – obracia sa priamo na tých, ktorí sú ovládaní, utláčaní.

Jeho pozvanie je neuveriteľné silné a nežné zároveň. Poďte ku mne všetci”, Ježiš pozýva všetkých ktorí sa namáhate a ste preťažení”. Prečo sú unavení a preťažení? Pretože nesú na pleciach náklad zákona, a nevládzu dodržiavať všetky tieto pravidlá, všetky tieto doktríny, všetky tieto nariadenia. A to ich unavuje, preťažuje, pretože dodržiavania všetkých týchto pravidiel, ktoré nedokážu uskutočniť, v nich vyvoláva pocit viny, neustálej dlžoby voči Pánovi.

A hľa Ježišovo oznámenie: “A ja vás posilním”. Sloveso použité evanjelistom znamená “dať oddýchnuť, ukončiť námahu”, čiže nabrať dych. Ježiš hovorí “ja budem váš dych”. A preto tým, čo sú preťažení vo vzťahu s Bohom, pretože nedokážu dodržiavať všetky zákony a pravidlá, Ježiš hovorí “prijmite mňa, ja budem vašim dychom, ja vám navrátim silu”.

A Ježiš pokračuje: Vezmite na seba moje jarmo”. Jarmo je nástroj, ktorý sa kedysi používal pre zvieratá, a mal ich viesť pri práci. Zachovávanie božieho zákona je teda nazvané “jarmo”. Bolo nemožné zachovávať tento zákon. Peter v Skutkoch apoštolov, keď chcú tieto zákony nariadiť aj pohanom, hovorí: “Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?”

Ide teda o totálny neúspech. Táto doktrína, toto nariadenie sa minulo cieľa, pretože ju nikto nedokázal nasledovať, a to vzbudilo v človeku pocit viny dlžoby voči Bohu. A keď sa cítime vinní, nemôžeme zakúsiť jeho lásku.

Ježiš teda hovorí: “Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom”. Ježiš tu nehovorí, že máme napodobňovať vlastnosti jeho povahy – je nemožné mať povahu a vlastnosti Ježiša. Ježišova tichosť a pokora sa nevzťahujú na povahu, vlastnosti človeka, ale na spoločenské postavenie.

V blahoslavenstvách “blažení tichí” boli tí vydedení, poslední v spoločnosti, a pokorní, po grécky tapinos, čiže tí, čo sú nevýznamní. Ježiš urobil rozhodnutie: postavil sa po boku posledných, neviditeľných, bezvýznamných ľudí. Toto je teda možné urobiť. A čo to znamená? Nevylučujte nikoho z dosahu vašej lásky.

Nehľadajte dôležitých ľudí, čo stoja na prvých miestach, ale sa postavte po boku posledných, pretože tam som ja. Čiže: “Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu”. Ježiš nás teda pozýva, aby sme nasmerovali svoj život do služby pre druhých, v tomto nájdeme dych, toto dodáva dušu a silu životu veriaceho.

A Ježiš opakuje pozvanie: Moje jarmo”, nie teda jarmo zákona, ale jeho jarmo, a jarmo Ježiša sú blahoslavenstvá, čiže pozvanie k tomu, čo všetko prispieva k plnému šťastiu človeka. “Moje jarmo je príjemné“, doslova “dobré”, “a moje bremeno ľahké". Je ľahké, pretože už viac netreba zachovávať pravidlá, ale prijať lásku.

Netreba do svojho zivota prijať doktrínu, ale Ježiša, ktorý žiada o prijatie, aby splynul s človekom a daroval mu takú istú schopnosť milovať.

Preklad: Zuzana Černá

 

 

Celý komentár na stiahnutie tu...

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

  

 

 

Autor úvodného slova: Anastázia Strečková - podľa www.trnavskyhlas.sk

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Anton Peciar
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N