SpäťÚvod / Články / Rodina ... / Zranenia (nielen) detskej duše
Ako byť hrdinom (10)Keď zlyhá manželský zväzok

Zranenia (nielen) detskej duše

24. jún 2015

Vytlačiť Vytlačiť
Zranenia (nielen) detskej duše

Na námestí sv. Petra vo Vatikáne sa dnes zišlo asi 40 tisíc ľudí aby sa zúčastnili generálnej katechézy pápeža Františka. Dnes hovoril o zraneniach ktoré vznikajú v samotnej rodine.

Uvádzame jeho slová v plnom znení:

 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V posledných katechézach sme hovorili o rodine, ktorá prežíva krehkosť človečenstva, chudobu, chorobu a smrť. Dnes budeme premýšľať o zraneniach, ktoré vznikajú v rámci rodinného spolužitia. To znamená, keď si ľudia ubližujú v rodine samotnej. To je to najškaredšie!

Dobre vieme, že v žiadnej rodinnej histórii nechýbajú chvíle, v ktorých je dôvernosť tých najdrahších citov poškodená konaním jej členov. Slovami, skutkami a zabudnutiami (!), ktoré namiesto aby lásku vyjadrovali, spreneverujú ju alebo - ešte horšie - urážajú. Ak sú tieto doteraz napraviteľné zranenia prehliadané, zhoršujú sa a stanú sa neokrôchanosťou, zlosťou a pohŕdaním. A v tomto bode sa môžu stať hlbokými roztržkami, ktoré manžela a manželku rozdelia, a prinútia ich hľadať porozumenie, podporu a útechu inde. Často však táto "pomoc" nemá na mysli dobro rodiny!

Vyprázdnenie manželskej lásky vnáša do vzťahov zášť. A často sa táto dezintegrácie zosunie na deti. Áno, deti. Chcel by som sa pri tomto bode trochu pozastaviť. Napriek našej zdanlivo rozvinutej senzibilite a všetkým našim rafinovaným psychologickým analýzam sa pýtam, či nie sme necitliví voči zraneniam detskej duše. Čím väčšia je snaha kompenzovať darčekami a sladkosťami, tým viac sa stráca cit pre bolestnejšie a hlbšie rany duše. Hovoríme veľa o poruchách správania, psychickom zdraví, detskom pohodlí, úzkosti rodičov a detí. Vieme však ešte, čo je to rana na duši? Vnímame tú obrovskú ťažobu, ktorá drví detskú dušu v rodinách, kde sa k sebe správajú zle a ubližujú si až do tej miery, že sa zlomí zväzok manželskej lásky? Keď dospelý stratí hlavu, keď každý myslí len na seba, keď si otecko a mamička ubližujú, duše detí veľmi trpia, zakúšajú zúfalstvo. A sú to rany, ktoré ich poznamenajú na celý život.

V rodine je všetko prepojené. Ak je tvoja duša v určitom bode ranená, nakazia sa všetci. A keď muž a žena, ktorí sa rozhodli byť "jedno telo" a tvoriť rodinu, utkvelo premýšľajú o svojich nárokoch na slobodu a spokojnosť, postihuje táto deformácia srdce a život detí. Často sa deti schovávajú, aby v samote plakali. Toto musíme dobre pochopiť. Manžel a manželka sú jedno telo. Avšak ich deti sú telom z ich tela. Ak pomyslíme na tvrdosť, s ktorou Ježiš napomína dospelých, aby nepohoršoval maličkých, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu (Mt 18, 2-6), môžeme lepšie chápať aj jeho slová o závažnej zodpovednosti strážiť manželský zväzok, ktorý je počiatkom ľudskej rodiny (porov. Mt 19, 6-9 ). Keď sa muž a žena stanú jedným telom, odrážajú sa všetky rany a zanedbania otecka a mamičky na živom tele detí.

Z druhej strany je pravda, že existujú prípady, v ktorých je rozdelenie nevyhnutné. Niekedy to môže byť dokonca morálne nutné, keď ide o to uchrániť slabšieho z manželov alebo malé deti pred ranami - ešte ťažšími - spôsobenými svojvôľou a násilím, ponižovaním a vykorisťovaním, odcudzením a ľahostajnosťou.

Vďaka Bohu nechýbajú tí, ktorí podporení vierou a láskou k deťom dosvedčujú svoju vernosť zväzku, v ktorý uverili, akokoľvek sa môže zdať, že ho nemožno žiť. Nie všetci rozvedení však toto povolanie cítia. Nie všetci v samote rozpoznajú Pánovu výzvu určenú im. Okolo seba nájdeme rôzne rodiny v situáciách takzvane neregulárnych - mne sa toto slovo nepáči - a kladieme si mnohé otázky. Ako im pomôcť? Ako ich sprevádzať? Ako ich sprevádzať, aby sa deti nestali rukojemníkom otecka či mamičky?

Prosme Pána o veľkú vieru, aby sme hľadeli na túto skutočnosť Božom pohľadom a s obrovskou láskou, aby sme s Jeho milosrdným srdcom boli týmto ľuďom nablízku.

Pápež František, 24. júna 2015

(spracované podľa zdroja)

Katechézy na tému muž a žena, tu:

 

Iné katechézy o rodine tu:

 

 


 

 

 

 

 


Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / pre manželov...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Rozvod nie je bežná vec...

4. február 2013 / pre slobodných...

Rozvod nie je bežná vec...

„V dnešnej dobe je rozvod úplne bežná vec a nikto sa už nad tým nepozastavuje.“ Možno niečo podobné napadlo aj vás pri prečítaní témy....

Deň otcov...

4. február 2013 / pre manželov...

Deň otcov...

Máš čo povedať svojmu otcovi? Povedz mu teraz!

Ako vychovať neisté dieťa

4. február 2013 / pre rodičov...

Ako vychovať neisté dieťa

Predpokladáme že nikto sa neusiluje vštepovať do svojho dieťaťa neistotu. Keby to tak bolo - šlo by skutočne o patologický jav. Vieme však rozlíšiť tie prvky...

N