SpäťÚvod / Články
Predch7 / 40Nasledujúca stránka

Články (1191)

zoradenie: Dátum Nadpis

Boží plán

15. január 2023 / duchovné cvičenia

Boží plán

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1, 29-34 „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech...

Prijať vlastnú slabosť

13. január 2023 / duchovné cvičenia

Prijať vlastnú slabosť

K dnešnému evanjeliu príhovor Tomáša Špidlíka: Mk 2, 1-12 Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v...

Kráčať s malomocnými

12. január 2023 / duchovné cvičenia

Kráčať s malomocnými

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 1, 40-45 „K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš,...

Služba a človečina

12. január 2023 / duchovné cvičenia

Služba a človečina

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 40-45 Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš,...

Dobro človeka na prvom mieste

11. január 2023 / duchovné cvičenia

Dobro človeka na prvom mieste

K dnešnému evanjeliu o uzdravení Šimonovej svokry, biblický komentár Alberta Maggiho: Mk 1, 29-39 Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy,...

Tam, kde prekvitá život ...

11. január 2023 / duchovné cvičenia

Tam, kde prekvitá život ...

Biblicky komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1, 29-39 „Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a...

Synovský vzťah

10. január 2023 / duchovné cvičenia

Synovský vzťah

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 1, 21b-28 "V sobotu vošiel Ježiš [v Kafarnaume] do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo...

Učil ich ako ten, čo má moc

10. január 2023 / duchovné cvičenia

Učil ich ako ten, čo má moc

bilický komentár k dnešnému evanjeliu... Mk 01, 21-28 Prišli do Kafarnauma. V sobotu vošiel do synagógy a hneď učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich...

Obrátenie k realite života

9. január 2023 / duchovné cvičenia

Obrátenie k realite života

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 1,14-20 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril:...

Život v prospech druhých

9. január 2023 / duchovné cvičenia

Život v prospech druhých

Dobrá správa (nielen) pre dnešný deň + jej komentár: Mk 1, 14 - 20 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie...

Kristus pokrstený. Prečo?

8. január 2023 / duchovné cvičenia

Kristus pokrstený. Prečo?

Prečo sa Kristus prichádza dať pokrstiť? Potreboval obrátenie? Nie. Potreboval odpustenie hriechov? Nie. Tak aký význam... a symbolom čoho je jeho krst? Mt 3,...

Bezhraničný princíp

6. január 2023 / duchovné cvičenia

Bezhraničný princíp

Pri návšteve Belgicka ma prekvapili súkromné pozemky bez plotov. Ak niekto plot mal, tak len symbolický. Aj bicykle sa opierali pri obchode len tak, bez zamykania, a o 30 min. tam...

Kráľovstvo bez hraníc - všade a pre všetkých

6. január 2023 / duchovné cvičenia

Kráľovstvo bez hraníc - všade a pre všetkých

Alberto Maggi, biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 2, 1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema...

Podniknúť vlastnú cestu

5. január 2023 / duchovné cvičenia

Podniknúť vlastnú cestu

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1,43-51 Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ V...

Kde bývaš?

4. január 2023 / duchovné cvičenia

Kde bývaš?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1,35-42 „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ...

Ako čítať Evanjelium

3. január 2023 / publikujeme

Ako čítať Evanjelium

Množstvo ťažkostí a nejasností, ktoré spôsobuje čítanie evanjelií, vyvoláva otázku, či je možný prístup, v ktorom by sa okrem osvietenia Duchom...

Stavanie oltárov - komu?

2. január 2023 / duchovné cvičenia

Stavanie oltárov - komu?

biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 1, 19-28 „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali...“ Text dnešného...

Láska je dar, nie odmena

1. január 2023 / duchovné cvičenia

Láska je dar, nie odmena

Alberto Maggi, biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 2, 16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v...

Keď hlboké ticho objímalo všetko

31. december 2022 / duchovné cvičenia

Keď hlboké ticho objímalo všetko

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho...

Staré zomiera aby povstalo nové

29. december 2022 / duchovné cvičenia

Staré zomiera aby povstalo nové

"Občas, keď určitým ľuďom poskytujem duchovné sprevádzanie, modlím sa, aby sa u nich čoskoro objavila kríza. Pretože ak sa u nich neobjaví kríza,...

Údiv Jozefa a Márie

29. december 2022 / duchovné cvičenia

Údiv Jozefa a Márie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 2, 22 - 35 "Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo ..." Dnešné evanjelium nám...

Vianoce - Božie "bláznovstvo" a hlboký zmysel Ježišovho príchodu na svet

29. december 2022 / duchovné cvičenia

Vianoce - Božie "bláznovstvo" a hlboký zmysel Ježišovho príchodu na svet

Len bláznivý Boh mohol vymyslieť to, že sa stane človekom. Ale kto prinútil Pána, aby to urobil, aby opustil výsadu božského stavu a prijal slabosť toho...

My sme odpoveďou

28. december 2022 / duchovné cvičenia

My sme odpoveďou

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mt 2, 13-18 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí...

Život mimo našich predstáv...

28. december 2022 / duchovné cvičenia

Život mimo našich predstáv...

Život nie je prechádzka ružovým sadom, hoci by sme chceli. Každý deň nám vstupujú do cesty prekážky, s ktorými sme nepočítali. Neplánovali sme ich a...

Vianoce, to nie je medová rozprávka

26. december 2022 / duchovné cvičenia

Vianoce, to nie je medová rozprávka

Aké strohé a suché je to, čo o Vianociach píšu evanjeliá, akým sladučkým sa stal spôsob, ako ich prezentujeme a prežívame. Akoby narodenie...

Nový vzťah

25. december 2022 / duchovné cvičenia

Nový vzťah

Skutočné VIANOCE sú tam, kde nás niekto čaká, kde sa niekto na nás teší - a my na neho. Prajeme sebe aj Vám, aby sme takéto miesta mali... alebo aby...

Cenzúra

11. december 2022 / duchovné cvičenia

Cenzúra

Dnes je Ján Krstiteľ veľmi zmätený. Mesiáš - ktorý zdá sa v osobe Ježiša je naozaj tu - nekoná všetko čo o ňom prorok Izaiáš...

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

11. december 2022 / duchovné cvičenia

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

Mt 11, 2-11 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo...

Nik nesmie byť vylúčený

6. december 2022 / duchovné cvičenia

Nik nesmie byť vylúčený

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu o zablúdenej ovci a láskavom pastierovi ... Mt 18, 12 - 14 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo...

Jesť chlieb a stávať sa chlebom

4. december 2022 / duchovné cvičenia

Jesť chlieb a stávať sa chlebom

"... do skrýše vretenice siahne rukou batoľa" ... znejú mi doteraz v ušiach slová nepochopiteľného obrazu nepochopiteľnej harmónie medzi krvilačnými...

N