SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia
Predch5 / 11Nasledujúca stránka

duchovné cvičenia (306)

Hľadáme zmysel svojho života a v tomto hľadaní sa orientujeme hlavne podľa Božieho Slova a v otvorenom dialógu

zoradenie: Dátum Nadpis

Ponúknuť seba samého

8. marec 2023 / duchovné cvičenia

Ponúknuť seba samého

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 "Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť...

Srdce mamy

8. marec 2023 / duchovné cvičenia

Srdce mamy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 20, 17 - 28 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa,...

Učme sa konať dobre

7. marec 2023 / duchovné cvičenia

Učme sa konať dobre

Z ranného kázania v Dome sv. Marty 3. 3. 2015, k evanjeliu: Mt 23, 1 - 12 Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na...

Duchovnosť pred / po Ježišovi

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Duchovnosť pred / po Ježišovi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 – 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím:...

Milosrdenstvo uzdravuje

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo uzdravuje

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 36 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš...

Potvrdzovať dôstojnosť

6. marec 2023 / duchovné cvičenia

Potvrdzovať dôstojnosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 6, 27 - 38 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte...

Sviežosť

2. marec 2023 / duchovné cvičenia

Sviežosť

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 7, 7 - 12 "Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" Páči sa mi...

Boh prekvapení

1. marec 2023 / duchovné cvičenia

Boh prekvapení

Ráno 13. okóbra 2014 v príhovore na sv. omši v kaplnke Domu sv. Marty odporúčal svätý otec František ... ... otevřít se Božímu...

Znamenie Božieho milosrdenstva

1. marec 2023 / duchovné cvičenia

Znamenie Božieho milosrdenstva

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 11, 29 - 32 Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie....

Nebuďme naivní

28. február 2023 / duchovné cvičenia

Nebuďme naivní

Křesťan si má uvědomovat, že bez Boží pomoci, nemůže kráčet životem - konstatoval papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty (18. 6....

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

27. február 2023 / duchovné cvičenia

Čokoľvek ste urobili iným, urobili ste mne

Ježiš sa nás nikdy neopýta, či v neho veríme, ale či milujeme tak ako on... Na fotke je Guy Gilbert, muž ktorý žije už desaťročia s chudobnými na perférii...

Vyslobodzovať z biedy

27. február 2023 / duchovné cvičenia

Vyslobodzovať z biedy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 25,31 - 46 Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo...

Duch vyviedol Ježiša na púšť ...

26. február 2023 / duchovné cvičenia

Duch vyviedol Ježiša na púšť ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 04, 1 - 11 Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní...

Kto má moc, pokúša

26. február 2023 / duchovné cvičenia

Kto má moc, pokúša

... a kto má autoritu, slúži. K dnešnému evanjeliu o pokúšaní Ježiša na púšti, biblický komentár Alberta Maggiho: Mt 4,...

Štedro ponúkať život

23. február 2023 / duchovné cvičenia

Štedro ponúkať život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 9, 22 - 25 "Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,...

Pôst 2023

22. február 2023 / duchovné cvičenia

Pôst 2023

Dnes sa začína pôstne obdobie 2023. Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST ... Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien,...

Obliecť si zásteru služby

21. február 2023 / duchovné cvičenia

Obliecť si zásteru služby

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 9, 30 – 37 Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo...

Vydať sa na cestu viery

20. február 2023 / duchovné cvičenia

Vydať sa na cestu viery

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 9, 14 – 29 „Neveriace a zvrátené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte...

Pravda na hore premenenia

18. február 2023 / duchovné cvičenia

Pravda na hore premenenia

... komentár k dnešnému evanjeliovému príbehu o premenení na hore: Mk 9, 2-10 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a...

Kríž ako opovrhnutie

17. február 2023 / duchovné cvičenia

Kríž ako opovrhnutie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 34 – 9, 1 Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za...

Za koho ma pokladáte?

16. február 2023 / duchovné cvičenia

Za koho ma pokladáte?

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 27 – 33 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa...

Spoločenstvo oživované Duchom

15. február 2023 / duchovné cvičenia

Spoločenstvo oživované Duchom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 22 – 26 Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol....

... sprostredkovať život

14. február 2023 / duchovné cvičenia

... sprostredkovať život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 10, 1 – 9 "A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia,...

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

13. február 2023 / duchovné cvičenia

Božie Kráľovstvo rastie s nami a okolo nás

Bibliký komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 8, 11 - 13 K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho...

Božie kráľovstvo začína láskou

7. február 2023 / duchovné cvičenia

Božie kráľovstvo začína láskou

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 7, 1-13 Potom sa k nemu zhromaždili farizeji a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema. ...

V láske niet strachu...

22. január 2023 / duchovné cvičenia

V láske niet strachu...

"Zašpiniť sa" životom je taká obyčajná vec. Základná. Dieťa to prežíva veľmi prirodzene - bytostne sa potrebuje dotknúť všetkého čo mu...

Pomiatol sa!

20. január 2023 / duchovné cvičenia

Pomiatol sa!

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 20-21 Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup,...

Viera je skúsenosť ...

19. január 2023 / duchovné cvičenia

Viera je skúsenosť ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 7-12 „Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo...

Milosrdenstvo voči malým ...

18. január 2023 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo voči malým ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 3, 1 - 6 „Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v...

V službách človeku

17. január 2023 / duchovné cvičenia

V službách človeku

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 2, 23 - 28 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka...

N