SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia
Predch2 / 11Nasledujúca stránka

duchovné cvičenia (305)

Hľadáme zmysel svojho života a v tomto hľadaní sa orientujeme hlavne podľa Božieho Slova a v otvorenom dialógu

zoradenie: Dátum Nadpis

Ján sa bude volať

24. jún 2023 / duchovné cvičenia

Ján sa bude volať

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Lk 1, 57 - 66, 80 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej...

Kde je môj poklad?

23. jún 2023 / duchovné cvičenia

Kde je môj poklad?

Hromadění bohatství kvůli němu samému je příčinou válek, zničených rodin, ztráty důstojnosti. Naproti tomu spravování majetku tak, aby sloužil...

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

22. jún 2023 / duchovné cvičenia

Odpúšťame, lebo nám bolo odpustené ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 7 - 15 "Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí....

Pokonaj sa včas ...

21. jún 2023 / duchovné cvičenia

Pokonaj sa včas ...

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 5, 20 - 26 „Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude...

Výzva k oživeniu

21. jún 2023 / duchovné cvičenia

Výzva k oživeniu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mt 6, 1-6. 16-18 "Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu...

Ponúknuť väčšie dobro

19. jún 2023 / duchovné cvičenia

Ponúknuť väčšie dobro

V. E. Frankl vo svojich spomienkach skúsenosti života z Osvienčimu hovorí zaujímavú poznámku: "tí najlepší neprežili" (viď. kniha ... a přesto...

Blahoslavení chudobní v duchu

12. jún 2023 / duchovné cvičenia

Blahoslavení chudobní v duchu

Biblický komentár k evanjeliu: Mt 5, 1-12 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril...

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

11. jún 2023 / duchovné cvičenia

Milosrdenstvo chcem a nie obetu

Katechéza Svätého Otca Františka z 13. 4. 2016: Mt 9, 9 - 13 Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za...

Chrám a dve mince vdovy

10. jún 2023 / duchovné cvičenia

Chrám a dve mince vdovy

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 38 - 44 Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v...

Aby v nás bol život

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Aby v nás bol život

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 6, 52 - 59 Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe...

Byť chlebom pre druhých

8. jún 2023 / duchovné cvičenia

Byť chlebom pre druhých

Boh nežiada dary od človeka, on nie je vzdialený aby ho bolo potrebné dosahovať ... Naopak, Boh zostupuje, aby sa stretol s človekom v človeku. ... pozrime čo o dnešnej dobrej zvesti...

Boh premieňa skartáciu na spásu

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Boh premieňa skartáciu na spásu

Často na Ježíše nedbáme, protože Jej nepoznáváme v nezdaru. Láska Boha k člověku však vítězí právě ve zdánlivém nezdaru...

... odmietnutie Boha

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

... odmietnutie Boha

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 12, 1 - 12 „Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude...

Vstaň a choď

5. jún 2023 / duchovné cvičenia

Vstaň a choď

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu ... Mk 2, 1-12 „Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a...

Večný život je už prítomná možnosť

4. jún 2023 / duchovné cvičenia

Večný život je už prítomná možnosť

Dnešná dobrá zvesť a jej komentár - o tom do koho je Boh zamilovaný a aj o tom, že večný život je už prítomná možnosť... Jn 3, 16 - 20 Boh...

Cesty k bratstvu

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Cesty k bratstvu

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 32 - 45 Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži...

Nie moc, ale služba

31. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nie moc, ale služba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 35 - 45 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si...

K slobode vedie chudoba

30. máj 2023 / duchovné cvičenia

K slobode vedie chudoba

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Mk 10, 28 - 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední...

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

28. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nestačí vedieť, treba zakúsiť

"Z bezpodmienečnej lásky sa nikto nesmie cítiť vylúčený, akékoľvek by bolo jeho správanie a konanie..." Hm, ak toto naliehanie má byť naplnené...

Rozpoznávací znak - služba

26. máj 2023 / duchovné cvičenia

Rozpoznávací znak - služba

Májové ducháče 2008 - Miša a Zuzku sme poprosili o službu v kuchyni. Začalo to dobre - Mišo nám na vlastnej panvici urobil hromadu palaciniek. Ostatné chody si už...

Bůh je láska a neustále nás očekává

25. máj 2023 / duchovné cvičenia

Bůh je láska a neustále nás očekává

K dnešnému evanjeliu príhovor Jezuitu Richarda Čemusa z 10. mája 2013: Jaký to papež ten František! Staré, známé a tradiční se...

Nebo je už tu a teraz

24. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je už tu a teraz

K dnešnému evanjeliu príhovor kardinála Tomáša Špidlíka z 26. mája 2006: Jn 17, 11b - 19: Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa:...

Skutočná láska sa premieňa na službu

14. máj 2023 / duchovné cvičenia

Skutočná láska sa premieňa na službu

K dnešnému evanjeliu biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 14, 15 - 21 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje...

Nový vzťah s Bohom

11. máj 2023 / duchovné cvičenia

Nový vzťah s Bohom

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 9 - 11 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania...

Prinášať ovocie

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Prinášať ovocie

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 15, 1 - 8 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na...

Vlastníme len to, čo sme darovali

10. máj 2023 / duchovné cvičenia

Vlastníme len to, čo sme darovali

... nechajme sa znova prekvapiť sviežosťou DOBRÝCH SPRÁV na dnes, a pozrime čo o nich hovorí biblický komentár Alberta Maggiho: Jn 15, 1 – 8 Ja som...

Pokoj je ovocím lásky

9. máj 2023 / duchovné cvičenia

Pokoj je ovocím lásky

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 27 - 31 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet...

Byť pospolu

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Byť pospolu

Úvaha k dnešnému evanjeliu od Richarda Čemusa z 3. mája 2013: Jn 14, 23-26 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje...

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Kľaknúť k nohám bratov a sestier

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 21 - 26 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Zredukovať Učiteľovu ponuku na...

Radikálna zmena

8. máj 2023 / duchovné cvičenia

Radikálna zmena

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu: Jn 14, 23 - 29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec...

N